Europejskie Dni Dziedzictwa w AP Kielce

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 września 2016

Europejskie Dni Dziedzictwa to, istniejący od 1991 roku, największy europejski projekt społeczno-edukacyjny będący wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej.

Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz podkreślenie wspólnych korzeni.
W 2016 roku hasłem przewodnim przedsięwzięcia jest duch i materia, ujęte w temat: „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki".
W ramach tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Archiwum Państwowe w Kielcach od dnia 10 września 2016 r. prezentuje na swej stronie internetowej wybrane kopie cyfrowe archiwaliów dokumentujących architekturę budowli sakralnych z terenu Ziemi Kieleckiej z XIX i XX wieku, zapraszając serdecznie do korzystania z przechowywanych zasobie archiwalnym dokumentów związanych z tą tematyką.

[oprac. I. Pogorzelska]

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie 1a. Starostwo Powiatowe Kieleckie I, dalej SPK I, sygn.1700 Plan sytuacyjny więzienia w Chęcinach dawnego klasztoru Ojców Franciszkanów w Chęcinach, 1883 r.

  1a. Starostwo Powiatowe Kieleckie I, dalej SPK I, sygn.1700 Plan sytuacyjny więzienia w Chęcinach dawnego klasztoru Ojców Franciszkanów w Chęcinach, 1883 r.

 • Powiększ zdjęcie 1. Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Wojewódzki w Kielcach, sygn. 41, Klasztor pofranciszkański - elewacja boczna - Chęciny, bd, fot. Janusz Smogorzewski

  1. Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Wojewódzki w Kielcach, sygn. 41, Klasztor pofranciszkański - elewacja boczna - Chęciny, bd, fot. Janusz Smogorzewski

 • Powiększ zdjęcie 2. Naczelnik Wojenny Rewiru Kieleckiego, dalej NWRK, sygn. 29 _s. 8, Opis kościoła i klasztoru Panien Franciszkanek w Chęcinach [...], 1864 r.

  2. Naczelnik Wojenny Rewiru Kieleckiego, dalej NWRK, sygn. 29 _s. 8, Opis kościoła i klasztoru Panien Franciszkanek w Chęcinach [...], 1864 r.

 • Powiększ zdjęcie 3. NWRK sygn. 29 _s. 8a, Opis kościoła i klasztoru Panien Franciszkanek w Chęcinach [...], 1864 r.

  3. NWRK sygn. 29 _s. 8a, Opis kościoła i klasztoru Panien Franciszkanek w Chęcinach [...], 1864 r.

 • Powiększ zdjęcie 4. NWRK sygn. 29 _s. 19a, Opis kościoła i klasztoru Panien Franciszkanek w Chęcinach [...], 1864 r.

  4. NWRK sygn. 29 _s. 19a, Opis kościoła i klasztoru Panien Franciszkanek w Chęcinach [...], 1864 r.

 • Powiększ zdjęcie 5. NWRK sygn. 29 _s. 12, Opis kościoła i klasztoru Panien Franciszkanek w Chęcinach [...], 1864 r.

  5. NWRK sygn. 29 _s. 12, Opis kościoła i klasztoru Panien Franciszkanek w Chęcinach [...], 1864 r.

 • Powiększ zdjęcie 6. NWRK sygn. 29 _s.17, Opis kościoła i klasztoru Panien Franciszkanek w Chęcinach [...], 1864 r.

  6. NWRK sygn. 29 _s.17, Opis kościoła i klasztoru Panien Franciszkanek w Chęcinach [...], 1864 r.

 • Powiększ zdjęcie 7. Fotografie, pocztówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego, antykwariusza z Kielc, Kielce klasztor na Karczówce, pocztówka autorstwa Włodzimierza Szulca

  7. Fotografie, pocztówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego, antykwariusza z Kielc, Kielce klasztor na Karczówce, pocztówka autorstwa Włodzimierza Szulca

 • Powiększ zdjęcie 8. Rząd Gubernialny Kielecki, dalej RGK, sygn. 17214, Plan sytuacyjny byłego klasztoru Bernardynów na Karczówce wraz z zabudowaniami należącymi do kościoła katedralnego w Kielcach, 1914 r

  8. Rząd Gubernialny Kielecki, dalej RGK, sygn. 17214, Plan sytuacyjny byłego klasztoru Bernardynów na Karczówce wraz z zabudowaniami należącymi do kościoła katedralnego w Kielcach, 1914 r

 • Powiększ zdjęcie 9. Rzad Gubernialny Radomski, dalej RGR, sygn. 4466_s. 78, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

  9. Rzad Gubernialny Radomski, dalej RGR, sygn. 4466_s. 78, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

 • Powiększ zdjęcie 10. RGR sygn. 4466_s. 79, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

  10. RGR sygn. 4466_s. 79, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

 • Powiększ zdjęcie 11. RGR sygn. 4466_s. 80, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

  11. RGR sygn. 4466_s. 80, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

 • Powiększ zdjęcie 12. RGR sygn. 4466_s. 81, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

  12. RGR sygn. 4466_s. 81, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

 • Powiększ zdjęcie 13. RGR sygn. 4466_s. 82, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

  13. RGR sygn. 4466_s. 82, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

 • Powiększ zdjęcie 14. RGR sygn. 4466_s. 84, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

  14. RGR sygn. 4466_s. 84, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

 • Powiększ zdjęcie 15. RGR sygn. 4466_s. 83, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

  15. RGR sygn. 4466_s. 83, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

 • Powiększ zdjęcie 16. RGR sygn. 4466_s. 85, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

  16. RGR sygn. 4466_s. 85, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

 • Powiększ zdjęcie 17. RGR sygn. 4466_s. 86, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

  17. RGR sygn. 4466_s. 86, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

 • Powiększ zdjęcie 18. RGR sygn. 4466_s. 87, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

  18. RGR sygn. 4466_s. 87, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

 • Powiększ zdjęcie 19. RGR sygn. 4466_s. 88, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

  19. RGR sygn. 4466_s. 88, Wykaz naczyń sprzętów i aparatów własnością kościoła parafialnego, dawnego klasztoru Bernardynów, w Piotrkowicach będących z 1857 r.

 • Powiększ zdjęcie 20. Urząd Wojewódzki Kielecki I, dalej UWK I, sygn. 24124, Projekt budynku klasztornego w Koprzywnicy fronton, proj. Adolf Szyszko Bohusz, 1922 r.

  20. Urząd Wojewódzki Kielecki I, dalej UWK I, sygn. 24124, Projekt budynku klasztornego w Koprzywnicy fronton, proj. Adolf Szyszko Bohusz, 1922 r.

 • Powiększ zdjęcie 21. UWK I sygn. 21530, Koprzywnica, powiat Sandomierz. Kościół parafialny [pocysterski] pod wezwaniem Św. Floriana, wizualizacja sklepienia nawy środkowej z XIV w.

  21. UWK I sygn. 21530, Koprzywnica, powiat Sandomierz. Kościół parafialny [pocysterski] pod wezwaniem Św. Floriana, wizualizacja sklepienia nawy środkowej z XIV w.

 • Powiększ zdjęcie 22. UWK I sygn. 21530, Koprzywnica, powiat Sandomierz. Kościół parafialny [pocysterski] pod wezwaniem Św. Floriana, wizualizacja sklepienia nawy głównej

  22. UWK I sygn. 21530, Koprzywnica, powiat Sandomierz. Kościół parafialny [pocysterski] pod wezwaniem Św. Floriana, wizualizacja sklepienia nawy głównej

 • Powiększ zdjęcie 23. UWK I sygn. 21530, Koprzywnica, powiat Sandomierz. Kościół parafialny [pocysterski] pod wezwaniem Św. Floriana, wizualizacja sklepienia nawy głównej z XVI w.

  23. UWK I sygn. 21530, Koprzywnica, powiat Sandomierz. Kościół parafialny [pocysterski] pod wezwaniem Św. Floriana, wizualizacja sklepienia nawy głównej z XVI w.

 • Powiększ zdjęcie 24. UWK I sygn. 21530, Koprzywnica, powiat Sandomierz. Kościół parafialny [pocysterski] pod wezwaniem Św. Floriana, odtworzenie malowideł znajdujących się na ścianach i sklepieniu, dokumentacja z lat 1931-1939

  24. UWK I sygn. 21530, Koprzywnica, powiat Sandomierz. Kościół parafialny [pocysterski] pod wezwaniem Św. Floriana, odtworzenie malowideł znajdujących się na ścianach i sklepieniu, dokumentacja z lat 1931-1939

 • Powiększ zdjęcie 25. UWK I sygn. 21530, Koprzywnica, powiat Sandomierz. Kościół parafialny [pocysterski] pod wezwaniem Św. Floriana, odtworzenie malowideł znajdujących się na ścianach i sklepieniu, dokumentacja z lat 1931-1939

  25. UWK I sygn. 21530, Koprzywnica, powiat Sandomierz. Kościół parafialny [pocysterski] pod wezwaniem Św. Floriana, odtworzenie malowideł znajdujących się na ścianach i sklepieniu, dokumentacja z lat 1931-1939

 • Powiększ zdjęcie 26. Zarząd Powiatowy Olkuski,dalej ZPO, sygn. 932, Plan sytuacyjny byłego klasztoru Reformatów w Pilicy z 1904 r.

  26. Zarząd Powiatowy Olkuski,dalej ZPO, sygn. 932, Plan sytuacyjny byłego klasztoru Reformatów w Pilicy z 1904 r.

 • Powiększ zdjęcie 27. ZPO sygn. 932, Plan I i II piętra budynku byłego klasztoru Reformatów w Pilicy z 1904 r.

  27. ZPO sygn. 932, Plan I i II piętra budynku byłego klasztoru Reformatów w Pilicy z 1904 r.

 • Powiększ zdjęcie 28. ZPO sygn. 932, Plan sytuacyjny byłego klasztoru Reformatów w Pilicy oraz wizualizacje I i II piętra tej budowli z 1904 r.

  28. ZPO sygn. 932, Plan sytuacyjny byłego klasztoru Reformatów w Pilicy oraz wizualizacje I i II piętra tej budowli z 1904 r.

 • Powiększ zdjęcie 28a. Dyrekcja Ubezpieczeń w Warszawie, dalej DU, sygn. 899, Plan kościoła i klasztoru Ojców Reformatów w Biskupicach- Pilicy, 1847 r.

  28a. Dyrekcja Ubezpieczeń w Warszawie, dalej DU, sygn. 899, Plan kościoła i klasztoru Ojców Reformatów w Biskupicach- Pilicy, 1847 r.

 • Powiększ zdjęcie 29. UWK I sygn. 21831, Wysokie Koło, powiat Kozienice, pocztówka przedstawiająca budowlę dawnego klasztoru Dominikanów z zaznaczeniem miejsc, które uległy zniszczeniu w wyniku działań wojennych w 1944 r.

  29. UWK I sygn. 21831, Wysokie Koło, powiat Kozienice, pocztówka przedstawiająca budowlę dawnego klasztoru Dominikanów z zaznaczeniem miejsc, które uległy zniszczeniu w wyniku działań wojennych w 1944 r.

 • Powiększ zdjęcie 30. UWK I sygn. 21831, Wysokie Koło, powiat Kozienice, pocztówka przedstawiająca budowlę dawnego klasztoru Dominikanów z zaznaczeniem miejsc, które uległy zniszczeniu w wyniku działań wojennych w latach 1944-1945

  30. UWK I sygn. 21831, Wysokie Koło, powiat Kozienice, pocztówka przedstawiająca budowlę dawnego klasztoru Dominikanów z zaznaczeniem miejsc, które uległy zniszczeniu w wyniku działań wojennych w latach 1944-1945

 • Powiększ zdjęcie 31. UWK I sygn. 21718, Sieciechów powiat Kozienice, fotografia przedstawiająca kościół parafialny pod wezwaniem Św. Wawrzyńca, dawne opactwo Benedyktynów, 1932-1937

  31. UWK I sygn. 21718, Sieciechów powiat Kozienice, fotografia przedstawiająca kościół parafialny pod wezwaniem Św. Wawrzyńca, dawne opactwo Benedyktynów, 1932-1937

 • Powiększ zdjęcie 32. UWK I sygn. 21718, Sieciechów powiat Kozienice, fotografia przedstawiająca kościół parafialny pod wezwaniem Św. Wawrzyńca, dawne opactwo Benedyktynów, 1932-1937

  32. UWK I sygn. 21718, Sieciechów powiat Kozienice, fotografia przedstawiająca kościół parafialny pod wezwaniem Św. Wawrzyńca, dawne opactwo Benedyktynów, 1932-1937

 • Powiększ zdjęcie 32a. UWK I sygn. 21718, Plan kościoła i zabudowań klasztornych w Sieciechowie z 1945 r.

  32a. UWK I sygn. 21718, Plan kościoła i zabudowań klasztornych w Sieciechowie z 1945 r.

 • Powiększ zdjęcie 33. RGK sygn. 3292, Wizualizacja głównego ołtarza w kościele parafialnym Św. Wojciecha w Kielcach, szkic, 1895 r.

  33. RGK sygn. 3292, Wizualizacja głównego ołtarza w kościele parafialnym Św. Wojciecha w Kielcach, szkic, 1895 r.

 • Powiększ zdjęcie 34. Fotografie, pocztówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego, antykwariusza z Kielc z lat 1890-1947 pocztówka przedstawiająca główną nawę kościoła św Wojciech w Kielcach z 1911 r.

  34. Fotografie, pocztówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego, antykwariusza z Kielc z lat 1890-1947 pocztówka przedstawiająca główną nawę kościoła św Wojciech w Kielcach z 1911 r.

 • Powiększ zdjęcie 35. Fotografie, pocztówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego, antykwariusza z Kielc z lat 1890-1947 pocztówka przedstawiająca budowlę kościoła Św. Wojciecha w Kielcach

  35. Fotografie, pocztówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego, antykwariusza z Kielc z lat 1890-1947 pocztówka przedstawiająca budowlę kościoła Św. Wojciecha w Kielcach

 • Powiększ zdjęcie 36. Fotografie, pocztówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego, antykwariusza z Kielc, kościół Św. Wojciecha w Kielcach, pocztówka autorstwa Włodzimierza Szulca

  36. Fotografie, pocztówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego, antykwariusza z Kielc, kościół Św. Wojciecha w Kielcach, pocztówka autorstwa Włodzimierza Szulca

 • Powiększ zdjęcie 37. RGK sygn. 2985, Projekt drewnianej kaplicy znajdującej się przy przytułku w m. Wolbromiu z 1891 r. sporządzony w związku z jej renowacją

  37. RGK sygn. 2985, Projekt drewnianej kaplicy znajdującej się przy przytułku w m. Wolbromiu z 1891 r. sporządzony w związku z jej renowacją

 • Powiększ zdjęcie 38. RGK sygn. 2985, Projekt drewnianej kaplicy znajdującej się przy przytułku w m. Wolbromiu z 1891 r. sporządzony w związku z jej renowacją

  38. RGK sygn. 2985, Projekt drewnianej kaplicy znajdującej się przy przytułku w m. Wolbromiu z 1891 r. sporządzony w związku z jej renowacją

 • Powiększ zdjęcie 39. RGK sygn. 2985, Projekt drewnianej kaplicy znajdującej się przy przytułku w m. Wolbromiu z 1891 r. sporządzony w związku z jej renowacją

  39. RGK sygn. 2985, Projekt drewnianej kaplicy znajdującej się przy przytułku w m. Wolbromiu z 1891 r. sporządzony w związku z jej renowacją

 • Powiększ zdjęcie 40. UWK I sygn.14393, Projekt budowy kościoła na Kopalniach Towarzystwa Anonimowego Czeladź, 1922 r.

  40. UWK I sygn.14393, Projekt budowy kościoła na Kopalniach Towarzystwa Anonimowego Czeladź, 1922 r.

 • Powiększ zdjęcie 41. Kancelaria Gubernatora Kieleckiego, dalej KGK, sygn. 1757, Projekt kapliczki, którą miano wystawić w Brzechowie, pow. kielecki, 1902 r.

  41. Kancelaria Gubernatora Kieleckiego, dalej KGK, sygn. 1757, Projekt kapliczki, którą miano wystawić w Brzechowie, pow. kielecki, 1902 r.

 • Powiększ zdjęcie 42. KGK sygn. 1757, Projekt kapliczki, którą miano wystawić we wsi Sprowa, pow. włoszczowski, 1903 r.

  42. KGK sygn. 1757, Projekt kapliczki, którą miano wystawić we wsi Sprowa, pow. włoszczowski, 1903 r.

 • Powiększ zdjęcie 43. KGK sygn. 696, Projekt kapliczki, którą miano wystawić w w Topoli na gruntach należących do Jana Boberka, 1891 r.

  43. KGK sygn. 696, Projekt kapliczki, którą miano wystawić w w Topoli na gruntach należących do Jana Boberka, 1891 r.

 • Powiększ zdjęcie 44. KGK. sygn. 1757, Projekt krzyża, który miano postawić w miejscowości Zarogów, pow. miechowski, 1903 r.

  44. KGK. sygn. 1757, Projekt krzyża, który miano postawić w miejscowości Zarogów, pow. miechowski, 1903 r.

 • Powiększ zdjęcie 45. KGK sygn. 1005, Projekt krzyża, który miano postawić przy drodze z Włoszczowy do Kurzelowa, 1896 r.

  45. KGK sygn. 1005, Projekt krzyża, który miano postawić przy drodze z Włoszczowy do Kurzelowa, 1896 r.

 • Powiększ zdjęcie 46. KGK sygn. 1757, Projekt krzyża, który miano postawić w miejscowości Włoszczówka, 1903 r.

  46. KGK sygn. 1757, Projekt krzyża, który miano postawić w miejscowości Włoszczówka, 1903 r.

 • Powiększ zdjęcie 47. KGK sygn. 1896, figura Matki Bożej którą miano wystawić w pobliżu kościoła w Szczekocinach, 1905 r.

  47. KGK sygn. 1896, figura Matki Bożej którą miano wystawić w pobliżu kościoła w Szczekocinach, 1905 r.

 • Powiększ zdjęcie 48. UWK I sygn. 18561, Projekt figury Św. Izydora we wsi Wrzeszczów z 1927 r.

  48. UWK I sygn. 18561, Projekt figury Św. Izydora we wsi Wrzeszczów z 1927 r.

 • Powiększ zdjęcie 49. UWK I sygn. 18651, Projekt figury Św Izydora we wsi Wrzeszczów z 1927 r.

  49. UWK I sygn. 18651, Projekt figury Św Izydora we wsi Wrzeszczów z 1927 r.

 • Powiększ zdjęcie 50. UWK I sygn. 18651, Projekt figury Św. Izydora we wsi Wrzeszczów z 1927 r.

  50. UWK I sygn. 18651, Projekt figury Św. Izydora we wsi Wrzeszczów z 1927 r.

 • Powiększ zdjęcie 51. UWK I sygn. 21842, Zemborzyn krzyż przydrożny, 1932 r.

  51. UWK I sygn. 21842, Zemborzyn krzyż przydrożny, 1932 r.

 • Powiększ zdjęcie 52. RGK sygn. 3154, Kaplica w Sukowie, 1893 r.

  52. RGK sygn. 3154, Kaplica w Sukowie, 1893 r.

 • Powiększ zdjęcie 53. UWK I sygn. 21824, Pocztówka prezentująca zniszczenie kościoła w miejscowości Wrzos pow. radomski w 1915 r.

  53. UWK I sygn. 21824, Pocztówka prezentująca zniszczenie kościoła w miejscowości Wrzos pow. radomski w 1915 r.

 • Powiększ zdjęcie 54. UWK I sygn. 21824, Pocztówka prezentująca zniszczenie kościoła w miejscowości Wrzos pow. radomski w 1921 r.

  54. UWK I sygn. 21824, Pocztówka prezentująca zniszczenie kościoła w miejscowości Wrzos pow. radomski w 1921 r.

 • Powiększ zdjęcie 55. RGK sygn. 4022, Plan przebudowy kościoła parafialnego w Działoszycach 1904 r

  55. RGK sygn. 4022, Plan przebudowy kościoła parafialnego w Działoszycach 1904 r

 • Powiększ zdjęcie 56. UWK I sygn. 14393, Wizualiacja budowli kościoła w Daleszycach, 1921 r.

  56. UWK I sygn. 14393, Wizualiacja budowli kościoła w Daleszycach, 1921 r.

 • Powiększ zdjęcie 57. UWK I sygn.18345 Projekt kościoła w Sułoszowej, 1922 r.

  57. UWK I sygn.18345 Projekt kościoła w Sułoszowej, 1922 r.

 • Powiększ zdjęcie 58. UWK I sygn.18345 Projekt kościoła w Sułoszowej, 1922 r.

  58. UWK I sygn.18345 Projekt kościoła w Sułoszowej, 1922 r.

 • Powiększ zdjęcie 59. UWK I sygn.18345 Projekt kościoła w Sułoszowej, 1922 r.

  59. UWK I sygn.18345 Projekt kościoła w Sułoszowej, 1922 r.

 • Powiększ zdjęcie 60. RGR sygn. 5755, Opisanie kościoła po zniesionym Zgromadzeniu X. X. Norbertanów w Hebdowie, 1844 r.

  60. RGR sygn. 5755, Opisanie kościoła po zniesionym Zgromadzeniu X. X. Norbertanów w Hebdowie, 1844 r.

 • Powiększ zdjęcie 61. RGR sygn. 5755, Opisanie kościoła po zniesionym Zgromadzeniu X. X. Norbertanów w Hebdowie, 1844 r.

  61. RGR sygn. 5755, Opisanie kościoła po zniesionym Zgromadzeniu X. X. Norbertanów w Hebdowie, 1844 r.

 • Powiększ zdjęcie 62. RGR sygn. 5755, Opisanie kościoła po zniesionym Zgromadzeniu X. X. Norbertanów w Hebdowie, 1844 r.

  62. RGR sygn. 5755, Opisanie kościoła po zniesionym Zgromadzeniu X. X. Norbertanów w Hebdowie, 1844 r.

 • Powiększ zdjęcie 63. RGR sygn. 5755, Opisanie kościoła po zniesionym Zgromadzeniu X. X. Norbertanów w Hebdowie, 1884 r.

  63. RGR sygn. 5755, Opisanie kościoła po zniesionym Zgromadzeniu X. X. Norbertanów w Hebdowie, 1884 r.

 • Powiększ zdjęcie 64. RGR sygn. 5755, Opisanie kościoła po zniesionym Zgromadzeniu X. X. Norbertanów w Hebdowie, 1844 r.

  64. RGR sygn. 5755, Opisanie kościoła po zniesionym Zgromadzeniu X. X. Norbertanów w Hebdowie, 1844 r.

 • Powiększ zdjęcie 65. RGR sygn. 5755, Opisanie kościoła po zniesionym Zgromadzeniu X. X. Norbertanów w Hebdowie, 1844 r.

  65. RGR sygn. 5755, Opisanie kościoła po zniesionym Zgromadzeniu X. X. Norbertanów w Hebdowie, 1844 r.

 • Powiększ zdjęcie 66. RGR sygn. 5755, Opisanie kościoła po zniesionym Zgromadzeniu X. X. Norbertanów w Hebdowie, 1844 r.

  66. RGR sygn. 5755, Opisanie kościoła po zniesionym Zgromadzeniu X. X. Norbertanów w Hebdowie, 1844 r.

 • Powiększ zdjęcie 67. RGR sygn. 5755, Opisanie kościoła po zniesionym Zgromadzeniu X. X. Norbertanów w Hebdowie, 1844 r.

  67. RGR sygn. 5755, Opisanie kościoła po zniesionym Zgromadzeniu X. X. Norbertanów w Hebdowie, 1844 r.

 • Powiększ zdjęcie 68. DU sygn.1215, Plan Kościoła i klasztoru Panien Bernardynek ze Św. Katarzyny w gm. Bodzentyn, 1853 r.

  68. DU sygn.1215, Plan Kościoła i klasztoru Panien Bernardynek ze Św. Katarzyny w gm. Bodzentyn, 1853 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-09
Data publikacji:2016-09-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3186