Spotkania ze źródłem archiwalnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt „Spotkania ze źródłem archiwalnym" obejmuje cykliczne, comiesięczne seminaria, które odbywać się będą w każdą ostatnią środę miesiąca. Wybrana tematyka dotyczy wydarzeń ważnych dla regionu, rocznic, zagadnień z różnych zakresów badań i okresów historycznych. W pierwszej części spotkania zostanie zaprezentowany zasób źródeł przechowywany w Archiwum Państwowym w Kielcach, związany z tematem przewodnim spotkania. W drugiej zaś, zaproszeni referenci przedstawią swoje badania dotyczące tematu przewodniego. Wystąpienia te mogą przybrać formę wykładu, prezentacji lub pokazu multimedialnego.
Organizatorami spotkań są: Wiesława Rutkowska - dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach i dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK - dyrektor Instytutu Historii UJK. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad projektem sprawuje ze stron Uniwersytetu - dr Edyta Majcher-Ociesa, a z ramienia Archiwum Łukasz Guldon. W prace organizacyjne związane z przygotowaniem spotkań zaangażowali się studenci i doktoranci UJK zrzeszeni w Kole Naukowym „Judaica". Sekretarzami projektu zostali: Monika Poszalska i Aron Raszkiewicz.
Spotkaniom towarzyszyć będą stoiska z książkami wydanymi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Informacje o seminariach będą dostępne na stronach internetowych Archiwum Państwowego w Kielcach i Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 Organizatorzy:
Wiesława Rutkowska - dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach
Dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK - dyrektor Instytutu Historii UJK

Koordynatorzy:
Dr Edyta Majcher-Ociesa - Instytut Historii UJK
Mgr Łukasz Guldon - Archiwum Państwowe w Kielcach

Spotkania ze źródłem archiwalnym w 2020 r.

Termin

Tematy spotkań

29 stycznia (środa)

Podróże w źródle archiwalnym

25 marca (środa)

Policjanci z lat 1918-1945 we wspomnieniach rodzin  

27 maja (środa)

Wołyń w źródle archiwalnym

1 lipca (środa)

Społeczność żydowska w Małopolsce VII edycja

30 września (środa)

Wojna polsko-bolszewicka w źródle archiwalnym

25 listopada (środa)

Lwów w źródle archiwalnym

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: