Spotkania ze źródłem archiwalnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt „Spotkania ze źródłem archiwalnym" obejmuje cykliczne, comiesięczne seminaria, które odbywać się będą w każdą ostatnią środę miesiąca. Wybrana tematyka dotyczy wydarzeń ważnych dla regionu, rocznic, zagadnień z różnych zakresów badań i okresów historycznych. W pierwszej części spotkania zostanie zaprezentowany zasób źródeł przechowywany w Archiwum Państwowym w Kielcach, związany z tematem przewodnim spotkania. W drugiej zaś, zaproszeni referenci przedstawią swoje badania dotyczące tematu przewodniego. Wystąpienia te mogą przybrać formę wykładu, prezentacji lub pokazu multimedialnego.
Organizatorami spotkań są: Wiesława Rutkowska - dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach i dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK - dyrektor Instytutu Historii UJK. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad projektem sprawuje ze stron Uniwersytetu - dr Edyta Majcher-Ociesa, a z ramienia Archiwum Łukasz Guldon. W prace organizacyjne związane z przygotowaniem spotkań zaangażowali się studenci i doktoranci UJK zrzeszeni w Kole Naukowym „Judaica". Sekretarzami projektu zostali: Monika Poszalska i Aron Raszkiewicz.
Spotkaniom towarzyszyć będą stoiska z książkami wydanymi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Informacje o seminariach będą dostępne na stronach internetowych Archiwum Państwowego w Kielcach i Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

„Spotkania ze źródłem archiwalnym” zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

 Organizatorzy:
Wiesława Rutkowska - dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach
Dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK - dyrektor Instytutu Historii UJK

Koordynatorzy:
Dr Edyta Majcher-Ociesa - Instytut Historii UJK
Mgr Łukasz Guldon - Archiwum Państwowe w Kielcach

 

 Spotkania ze źródłem archiwalnym w 2018 roku.

Termin

Tematy spotkań

Tematy wystąpień

Referenci

Prezentacja źródeł

Archiwista

31 stycznia

 Sztuka ludowa w źródle archiwalnym

 

Łukasz Poniewierski

Dr Edyta Majcher-Ociesa

Agnieszka Iwan

Katarzyna Kumor

 

 

Łukasz Guldon

28 marca

Rosja i Rosjanie w źródle archiwalnym

 

Prof. dr hab. Stanisław Wiech

Beata Żelazny

 

Piotr Sławiński

30 maja

Starachowice w źródle archiwalnym

 

Agnieszka Malinowska

 

 

Wiesława Rutkowska

4 lipca

Społeczność żydowska w Małopolsce V edycja

Sesja popularno-naukowa

Studenckie Koło Naukowe „Judaica”

 

Łukasz Guldon

26 września

Rzemiosło w źródle archiwalnym

 

Dr Radosław Kubicki

Dr Lech Frączek

 

Anna Rogowska

28 listopada

Odzyskanie niepodległości w źródle archiwalnym

Od chaosu po stabilizację

Dr hab. Elżbieta Słabińska

 

 

Iwona Pogorzelska

Piotr Pawłowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-07
Data publikacji:2018-05-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:13748