Spotkania ze źródłem archiwalnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt „Spotkania ze źródłem archiwalnym" obejmuje cykliczne, comiesięczne seminaria, które odbywać się będą w każdą ostatnią środę miesiąca. Wybrana tematyka dotyczy wydarzeń ważnych dla regionu, rocznic, zagadnień z różnych zakresów badań i okresów historycznych. W pierwszej części spotkania zostanie zaprezentowany zasób źródeł przechowywany w Archiwum Państwowym w Kielcach, związany z tematem przewodnim spotkania. W drugiej zaś, zaproszeni referenci przedstawią swoje badania dotyczące tematu przewodniego. Wystąpienia te mogą przybrać formę wykładu, prezentacji lub pokazu multimedialnego.
Organizatorami spotkań są: Wiesława Rutkowska - dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach i dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK - dyrektor Instytutu Historii UJK. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad projektem sprawuje ze stron Uniwersytetu - dr Edyta Majcher-Ociesa, a z ramienia Archiwum Łukasz Guldon. W prace organizacyjne związane z przygotowaniem spotkań zaangażowali się studenci i doktoranci UJK zrzeszeni w Kole Naukowym „Judaica". Sekretarzami projektu zostali: Monika Poszalska i Aron Raszkiewicz.
Spotkaniom towarzyszyć będą stoiska z książkami wydanymi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Informacje o seminariach będą dostępne na stronach internetowych Archiwum Państwowego w Kielcach i Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 Organizatorzy:
Wiesława Rutkowska - dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach
Dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK - dyrektor Instytutu Historii UJK

Koordynatorzy:
Dr Edyta Majcher-Ociesa - Instytut Historii UJK
Mgr Łukasz Guldon - Archiwum Państwowe w Kielcach

 

 Spotkania ze źródłem archiwalnym w 2017 roku.
 

Termin

Tematy spotkań

Tematy wystąpień

Referenci

Prezentacja źródeł

Archiwista

25 stycznia

 Deportacje z Kresów Wschodnich 1939-1941

Polacy na ziemi Wołogodskiej w XIX i XX wieku: Źródła i publikacje lokalne

Propagandowy wymiar wyborów do Zgromadzeń Ludowych Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy (22 X 1939 r.)

 

Utracone dziedzictwo Kresów Wschodnich

Dr Anton Liutynskii (doktorant, UJK; Północnozachodni Oddział Uniwersytetu im. Kutafina, Rosja)

 

Beata Żelazny (doktorantka, Instytut Historii UJK)

 

Robert Bitner (student, Instytut Historii UJK)

Zespół Zbigniewa Wieczorka i zbiory rodzinne

 

Iwona Pogorzelska

29 marca

Brygada Świętokrzyska w źródle archiwalnym

Historia Brygady Świętokrzyskiej NSZ

Wyzwolenie obozu w Holiszowie przez Brygadę Świętokrzyską NSZ na podstawie dokumentacji fotograficznej

Brygada Świętokrzyska w zbiorach i działalności naukowej Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

 

Wspomnienia Mariana Rutkowskiego

Dr Rafał Sierchuła (IPN w Poznaniu)

Joanna Kolankowska (studentka, Instytut Historii UJK)

 

Mgr Ewa Kołomańska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie)

 

Tomasz Świątkowski (student, Instytut Historii UJK)

Zespół NSZ (w trakcie opracowania)

 

31 maja

Transport i komunikacja w źródle archiwalnym

Komunikacja na Kielecczyźnie w XX wieku. Zarys problematyki

Praca czy służba – kolejarze w Polsce w XX w.

Stefan Kolasa, ps. „Róg” (1912-1992) – kolejarz z okresu II wojny światowej

 

W trakcie ustalania

 

Mgr Jarosław Iwoła (doktorant, UJK)

Dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku)

Lech Kolasa (student, Instytut Historii UJK)

Paweł Kołodziejski (Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach)

Sandomierz – ważny ośrodek administracji wodnej i transportu wodnego w dokumentach Archiwum Państwowego w Kielcach, oddział w Sandomierzu

Piotr Pawłowski

5 lipca

Społeczność żydowska w Małopolsce IV edycja

Sesja popularno-naukowa

Studenckie Koło Naukowe „Judaica”

 

Łukasz Guldon

29 listopada

Kościół Katolicki w źródle archiwalnym

Średniowieczne kazanie
łacińskie i wernakularne jako źródło archiwalne

Prof. dr hab. Krzysztof Bracha (Instytut Historii UJK)

 

Grzegorz Skrzypek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11136