Klauzula informacyjna - monitoring

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

  „Obiekt monitorowany”

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. Kusocińskiego 57, 25-045 Kielce,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kielce.ap.gov.pl, tel. 41 260 53 14

3) monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym

4) podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 222 Kodeks Pracy, art. 5a ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

5) zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie do 3 miesięcy

6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania

7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: