Cennik usług archiwalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REPRODUKCJE

FORMA REPRODUKCJI

ceny za 1 sztukę

CENA (w PLN)

1.

Kserokopie czarno – białe

Format A4

3,00

Format A3

4,00

2.

Kopia cyfrowa z materiałów archiwalnych wytworzonych do 1800 roku włącznie

Obiekt do formatu A3

15,00

Obiekt do formatu A1

30,00

3.

Kopia cyfrowa z materiałów archiwalnych wytworzonych po 1800 roku

Obiekt do formatu A3

4,00

Obiekt do formatu A1

8,00

4.

Kopia cyfrowa z materiału zdigitalizowanego i zmikrofilmowanego

2,00

5.

Płyta CD-R lub DVD-R

 

1,50

6.

Wydruk kopii cyfrowej w odcieniach szarości

Format A4

1,00

Format A3

2,00

7.

Wydruk kopii cyfrowej barwny

Format A4

2,00

Format A3

4,00

ODPISY I WYPISY

8.

Odpis, wypis (ceny dotyczą każdej rozpoczętej strony)

z druku lub maszynopisu w j. polskim

20,00

z rękopisu w j. polskim

40,00

Kwerendy

9.

Wyszukiwanie dokumentów, kwerendy

za 1 godz. pracy (minimalny czas rozliczenia – 30 min.

60,00

RAPORTY Z ARCHIWALNYCH BAZ DANYCH

10.

Udostępnianie raportów z archiwalnych baz danych

Wydruk – 1 strona A4

3,00

Zapis na nośniku CD-R lub DVD-R

1,50

Regulamin i cennik za usługi.pdf

Zaświadczenia, odpisy, kopie, wydawane z dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej na podstawie umów (stawki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania; Dz. U. z 2005 r. Nr 28 poz. 240):
a) sporządzenie kopii świadectwa pracy __________ 17,00;
b) sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt c), innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia __________ 4,00;
c) sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac ___________ 4,00;
d) sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę __________ 35,00;
e) sporządzenie odpisu, z zastrzeżeniem pkt f), innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę __________ 8,00;
f) sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (za każdy rozpoczęty rok zatrudnienia) __________ 4,00;

 

Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200,00.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: