Jesteś tutaj: Start / Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Archiwum Państwowe w Kielcach – historia – zadania – zasób. (Hubert Mazur, Iwona Pogorzelska)
 2. Wizyta w archiwum – jak korzystać z zasobu – praktyczne wskazówki. (Hubert Mazur, Iwona Pogorzelska)
 3. Dzieje Kielc w dokumencie archiwalnym – prezentacja i przykład interpretacji źródeł. (Hubert Mazur)
 4. Żydzi kieleccy w XIX i XX wieku. (Hubert Mazur, Iwona Pogorzelska)
 5. Wojna i okupacja na Kielecczyźnie w świetle materiałów archiwalnych. (Hubert Mazur)
 6. Archiwum Państwowe źródłem poznania genealogii i historii rodziny. (Bartłomiej Gierasimowicz, Paulina Kraska, Hubert Mazur, Iwona Pogorzelska)
 7. Stan wojenny w świetle archiwaliów przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. (Iwona Pogorzelska)
 8. Powstania narodowowyzwoleńcze na Kielecczyźnie w świetle materiałów archiwalnych. (Hubert Mazur)
 9. Źródła do dziejów harcerstwa na Kielecczyźnie przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. (Iwona Pogorzelska), istnieje możliwość (w oparciu o prezentację multimedialną) przeprowadzenia takiej lekcji w szkole.
 10. Zbiory prywatne w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. (Hubert Mazur, Iwona Pogorzelska)
 11. Szkoły kieleckie w dokumencie archiwalnym. (Iwona Pogorzelska)
 12. Organizacje młodzieżowe w dokumencie archiwalnym. (Iwona Pogorzelska)
 13. Źródła do dziejów I wojny światowej w zasobie Archiwum Państwowego
  w Kielcach.
  (Iwona Pogorzelska)
 14. Materiały archiwalne dotyczące Powstania Styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. (Iwona Pogorzelska), istnieje możliwość (w oparciu o prezentację multimedialną) przeprowadzenia takiej lekcji w szkole.
 15. Szybciej, wyżej, silniej - dziejesportu na Kielecczyźnie. (Iwona Pogorzelska), istnieje możliwość (w oparciu o prezentację multimedialną) przeprowadzenia takiej lekcji w szkole.
 16. Miasta w międzyrzeczu Wisły i Pilicy od średniowiecza do XX w. w dokumencie archiwalnym. (Hubert Mazur)
 17. Chęciny w dokumencie archiwalnym – prezentacja i przykład interpretacji źródeł. (Hubert Mazur)
 18. Dzieje wybranej wsi lub miasta w dokumencie archiwalnym. (Hubert Mazur)
 19. Administracja ogólna, specjalna i samorządowa na Kielecczyźnie od średniowiecza do XX w. – podziały terytorialne, organa, kompetencje, archiwalia. (Hubert Mazur)
 20. Archiwa w szkolnej edukacji historycznej (zajęcia przeznaczone dla nauczycieli i studentów historii ze specjalnością nauczycielską). (Hubert Mazur)
 21. Archiwum jako warsztat naukowy historyka. (Hubert Mazur)

Powyższa lista tematów nie wyczerpuje możliwości Archiwum Państwowego w Kielcach. Jesteśmy otwarci na propozycje, uwagi i sugestie płynące z Państwa strony dotyczące kształtu naszej oferty edukacyjnej.

Oferujemy również pomoc w wyszukiwaniu dokumentów, które mogą Państwo wykorzystać jako materiały podczas prowadzonych zajęć.

W naszym Archiwum istnieje również możliwość samodzielnego prowadzenia zajęć lekcyjnych przez nauczycieli. Zajęcia takie urozmaicamy przygotowaną przez naszego pracownika prezentacją materiałów archiwalnych reprezentatywnych dla tematu prowadzonej lekcji.

Wszelkich informacji w zakresie prowadzonych zajęć i ich terminów udziela:

kustosz Iwona Pogorzelska

samodzielne stanowisko ds. popularyzacji

tel. 41 260 53 wew. 327

e-mail: iwona.pogorzelska@kielce.ap.gov.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-07
Data publikacji:2015-05-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8712