Relacja ze Spotkania - „Kielecki teatr w źródle archiwalnym”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 czerwca 2016

W dniu 25 maja 2016 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach przy ul. J. Kusocińskiego 57, odbyło się kolejne „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” pt. „Kielecki teatr w źródle archiwalnym”. Sesja została zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Kielcach i Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spotkanie otworzyły: Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach Wiesława Rutkowska i Dyrektor Instytutu Historii UJK dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska.

Po otwarciu obrad, jako pierwsza z referujących głos zabrała dr Alina Bielawska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tematem wystąpienia dr A. Bielawskiej był „Fenomen teatru Ireny i Tadeusza Byrskich w Kielcach”. Referentka przedstawiła sposób funkcjonowania teatru, priorytety, atmosferę pracy, długą listę aktorów współpracujących z Byrskimi, repertuar teatru Byrskich w Kielcach oraz dalsze losy rodziny Byrskich.

Następnie Agnieszka Kania (doktorantka, Instytut Historii UJK), w swym wystąpieniu „Działalność kieleckiego Teatru Polskiego w okresie międzywojennym” omówiła aspekty egzystencji zarówno artystycznej jak i finansowej tej instytucji. Referentka zaakcentowała problemy finansowe teatru i nieudane próby jego przezwyciężenia. Swoje wystąpienie doktorantka oparła głównie na dokumentach przechowywanych w kieleckim archiwum.

Na koniec głos zabrał Krzysztof Myśliński (Muzeum Historii Kielc), który przedstawił historię tych kieleckich budowli, miejsc i sali teatralnych, w których począwszy od XIX wieku do czasów współczesnych odbywały się i odbywają spektakle teatralne. W swym wystąpieniu szeroko omówił aspekty związane z aktualną lokalizacją i wystrojem Teatru im. St. Żeromskiego.

Spotkaniu towarzyszyły dwie wystawy. Pierwsza z nich to wystawa obrazów Michała Lisowskiego (student Instytutu Historii UJK) prezentowała budowle miasta Kielc, również związane z tematem spotkania. Jeden z obrazów, przedstawiający salę kieleckiego teatru autor ofiarował na ręce Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach Wiesławy Rutkowskiej.

Druga, autorstwa Iwony Pogorzelskiej (AP Kielce) pt. „…Podobać się publiczności…”, przedstawiała z kolei wybrane teatralia (afisze i programy) znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.

W trakcie spotkania czynny był punkt konsultacyjny pod nazwą „Archiwa Rodzinne", przy którym zainteresowani mogli uzyskać porady jak tworzyć archiwa rodzinne oraz jak zadbać o zgromadzone prywatne zbiory.

Z publikacjami Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, księgarni „Światowid” można było zapoznać się przy zorganizowanym stoisku wydawniczym i zakupić wybrane przez siebie pozycje.
Patronem medialnym przedsięwzięcia jest Platforma Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-09
Data publikacji:2016-06-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2389