Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

9 października - Światowy Dzień Poczty

W dniu 9 października obchodzimy Światowy Dzień Poczty. Święto to ustanowione zostało w roku 1969 roku przez ONZ – Światowy Związek Pocztowy. Celem Światowego Dnia Poczty jest uświadomienie społeczeństwu  roli i wkładu pracowników poczty w rozwój gospodarczy regionów jak i całego kraju.  Obecny  szeroki dostęp do usług pocztowych powoduje, że zapominamy i nie doceniamy jak ciężką pracę wykonują pracownicy poczty w celu zapewnienia tak  szerokiego dostępu do usług pocztowych.

O tym jaką rolę odgrywała dostępność do poczty niech świadczy fragment pisma jakie wystosował Naczelnik Powiatu Miechowskiego do Gubernatora Cywilnego Gubernii Radomskiej 20 lutego 1859 roku. (Pismo z zasobu AP Kielce zespół Rząd Gubernialny Radomski sygnatura 3981. Zachowano oryginalną pisownię.)

 (…)Poczta nieprzecznie ma wielki wpływ, na rozwój handlu, przemysłu, rolnictwa, biegu służby, interesów Rządu ile zgoła rzec można na tej Instytucji wszystko spoczywa i od niej pośpiech i ruch interesów społeczeństwo obchodzący zawisł. Tymczasem wbrew tak wyraźnemu przekonaniu, czego już Naczelnik dowodzić nieuważa potrzeby, z szkodą i nieobliczoną stratą mieszkańców, z szkodą rzec można samej Instytucji Pocztowej, z nieodgadnionych osób trzecich zapewne przyczyn, od lat kilkunastu zniesiono na Trakcie Warszawsko – Krakowskim kursujące codziennie, tak zwane kurierki, które przewożą osoby listy i expedycye Rządowe, w znacznej części kraju do Granicy Krakowskiej i za granicę. Nadawały życie, ruch i pęd wszelkim interesom. Wprawdzie zniesienie to usprawiedliwiać może poniekąd, zbudowanie kolei żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej, lecz naczelnik Powiatu znajduje to być zupełnie mylnym dowodzeniem, bo kolej udogadnia komunikacje Warszawy z zagranicą i nadaje ruch i życie interesom mieszkańców kraju który przerzyna i tak nie  jest pożyteczną dla nich w tem miejscu, jak były kurierki  które  szosą Warszawsko – Krakowską  przechodziły, obiedwie te drogi znacznie są od siebie oddalone i zupełnie z sobą nieskomunikowane,  a stąd wynika że kolej interesom mieszkańców nie tylko nie pomogła, ale owszem zniesieniem Kurierek zaszkodziła. Dla nadania przeto życia ruchowi interesów i Służbie Rządowej, wypadałoby i jest koniecznem dawny codzienny bieg Kurierek na Trakcie Krakowskim nie tylko przywrócić, ale jeszcze przedłużyć z Miechowa na Wolbrom, Olkusz(…) .

(…)Co zaś najbardziej do życzenia pozostaje, aby poczty szczególniej na prowincji obsadzone były ludźmi fachowemi, iednemu tylko zajęciu oddanemi, grzecznemi, cierpliwemi, wyrozumiałemi, dającemi pełną wiarę ufność i rękojmią, ludzie bowiem innych zasad w połączeniu z obszernemi a nieuzytecznemi formułami, przy względzie jeszcze na niewłaściwe wysyłanie korespondencji w inne miejsca, interesantów w pewien rodzaj nieufności wprawiają i do poczty zupełnie zniechęcają (…)

Z takimi  problemami borykała się  poczta 161 lat temu…Zapewne część z nich jest ciągle aktualna…

Z okazji Światowego Dnia Poczty życzymy aby wszelkich problemów było jak najmniej a cytując pismo klienci darzyli pocztę „pełną wiarą, ufnością i rękojmią” a „obszernych i nieużytecznych form” było jak najmniej!!

Poniżej przedstawiamy wybrane materiały archiwalne dotyczące poczty znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. Zainteresowanych tematem zapraszamy do naszej Czytelni Akt.

                                                                                                                             Opracowanie Konrad Maj

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-10-18 15:36:57przez:
Opublikowano:2020-10-09 00:00:00przez:
Zmodyfikowano:2020-12-01 12:45przez:
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Kielcach
Odwiedziny:6246

Rejestr zmian

  • [2020-12-01 12:45:25]m
  • [2020-12-01 11:58:01]m
  • [2020-12-01 10:15:34]m