Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Biblioteka

Biblioteka Archiwum Państwowego w Kielcach

Biblioteka powstała wraz z Archiwum. Pierwsze jej zbiory wyodrębniono podczas porządkowania w latach trzydziestych poprzedniego stulecia XIX-wiecznych archiwaliów i dziś są one najcenniejszymi egzemplarzami księgozbioru. W następnych latach do biblioteki trafiało od kilkudziesięciu do ponad stu publikacji rocznie. Pochodziły one, podobnie jak i dzisiaj, z darów, przydziałów, wymiany z innymi instytucjami czy kupna. Były to wydawnictwa naukowe, reklamowe czy publikacje urzędów państwowych. Książki te udostępniano w pracowni naukowej, a sporządzony dla nich katalog uwzględniał przydatność zbiorów dla badaczy.

W 1947 roku w sprawozdaniu rocznym z działalności Archiwum wykazano, że zbiory biblioteczne liczą 726 egzemplarzy. Uzupełniany sukcesywnie księgozbiór pod koniec lat pięćdziesiątych osiągnął wielkość 1300 publikacji. W 1960 roku było ich 1877, a w 1971 roku 5085 egzemplarzy. Służyły zarówno użytkownikom, jak i pracownikom Archiwum. Księgozbiór wykorzystywany był także w czasie lekcji archiwalnych, oraz organizowanych w Archiwum wystaw. W latach 2008-2010 przechowywane w zbiorach biblioteki Pamijatne kniżki udostępniono do zdigitalizowania Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach i od tej chwili dostępne są one na stronie internetowej  Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zasób biblioteki znajdujący się w Kielcach w połowie 2011 roku liczył ponad 12 tysięcy egzemplarzy, a obecnie po włączeniu księgozbiorów zlikwidowanych Oddziałów Zamiejscowych w Jędrzejowie, Pińczowie i Starachowicach składa się z ponad 18 tysięcy egzemplarzy przechowywanych w Centrali oraz ponad 4 tysięcy egzemplarzy przechowywanych w Oddziale Zamiejscowym w Sandomierzu.

Najstarsza z publikacji to Księga ustaw za zbrodnie i ciężkie policyjne przestępstwa z 1806 r., pochodzący z 1807 roku Kodeks Napoleona czy Dziennik Urzędowy Województwa Krakowskiego z 1810 r.

Podstawową pomocą informacyjną i wyszukiwawczą biblioteki do 2018 roku był katalog komputerowy – baza danych oparta na aplikacji MS ACCESS. Obecnie katalog zbiorów biblioteki Archiwum Państwowego w Kielcach, uzupełniany na bieżąco, dostępny jest również w ramach Katalogu Głównego Bibliotek Archiwów Państwowych KOHA.

 

Wykaz publikacji zarejestrowanych w bibliotece Centrali AP Kielce  w 2021 roku

nr inwentarza

autor

tytuł

rok wydania

18499

HAMRYSZCZAK A [RED. NACZ.]

Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne TOM 114

2020

18500

KROCHMAL J.

Unia Lubelska 1569 roku i unie w Europie Środkowo - Wschodniej

2020

18501

BESTIAN-ZAJĄC A.

Fibigerowie. Twórcy kaliskich fabryk fortepianów i pianin (1878-2016)

2020

18502

KRÓLCZYK K. [RED.]

Archiwa Pomorza Środkowego w stulecie archiwów państwowych . Wybór źródeł

2020

18503

SUPERCZYŃKI M.

Kancelaria i Archiwum Miasta Chełmna w okresie przedrozbiorowym (XIII w. - 1772 r)

2021

18504

SUŁKOWSKA-KURASIOWA I., WEJCHERTOWA J.

Sumariusz Ksiąg Poselstw Metryki Koronnej. Tom 2. Królowie Elekcyjni.

2020

18505

MATYSIAK J.

Kazimierz Kaczmarczyk 1878-1966 archiwista i historyk

2020

18506

ŁOSOWSKA A., SCHMIDT M. [OPR. I WYD.]

Najstarsze rachunki przemyskie (1472-1510)

2019

18507

ZAWILSKI P. WALKIEWICZ T.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Łodzi. Ofiary Zbrodni Katyńskiej.

2020

18508

KUS J.

"Kartki na życie - życie na kartki". Karty zaopatrzeniowe dla mieszkańców Lublina z lat 1915-1921. Katalog

2020

18509

PRAŁAT E.

Czyn zbrojny Chłapowskich

2020

18510

ŚLUSAREK K.

Mieszkańcy Jędrzejowa Anno Domini 1886

2019

18511

URBANIAK M. [RED.]

Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym. W 100. rocznicę powrotu Leszna do Macierzy

2020

18512

NOWAK I.

Koszalińska tradycja. 50 lat z rozśpiewaną Polonią.

2020

18513

GRIN-PISZCZEK E.

Elita władzy miasta Przemyśla od XIV do początku XVII wieku.

2019

18514

CHŁOSTA J.

Na warmińsko-mazurskim szlaku. Szkice biograficzne.

2020

18515

RYMAR D.A., KIETLIŃSKI M. [RED.]

Organy zarządzania kryzysowego i sztaby do walki z opozycją. Działalność wojewódzkich komitetów obrony w latach 1975-1989 i ich dokumentacja.

2017

18516

GAUL. J.

Austro-Węgry wobec odbudowy państwa polskiego. Źródła w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu. IV 1916 - X 1917

2020

18517

PRAŁAT E.

Miejsca i sztuka. Czerwona Wieś.

2020

18518

JOP. R. [OPRAC.]

Metryki ślubów parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej 1622-1768

2020

18519

LESZCZYŃSKI J. T.

Kapliczki, krzyże i figury przydrożne na Ponidziu- legendy i zdarzenia historyczne.

2020

18520

GÓRNY R.

Portret zakazanej miłości. Historia Elizy Radziwiłłówny i Wilhelma Hohenzolerna w świetle dokumentów rodzinnych

2020

18521

KARBOWNIK K.. WOJCIECHOWSKA B. [RED.]

Święty Florian - patron ludzi ognia

2016

18522

MIECZKOWSKA A. [RED.]

Warszawa na przełomie XIX i XX wieku w pamiętnikach Przygodnego

2020

18523

JEDYNAK K., KOŁOMAŃSKA E.

Martyrologia wsi polskich w latach II wojny światowej.

2019

18524

TOMASZEWSKA E.

Wiosenne świętowanie na Kielecczyźnie

2017

18525

JEDYNAK K.

Poznaj tę Historię.

2019

18526

URBANIAK V. [RED. NAUK.]

Educare Necesse Est - dziedzictwo pamięci. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych.

2020

18527

SKOTNICKI P.

W sowieckiej niewoli

2018

18528

BAŃKOWSKA I., KOSMAN J. [RED.]

Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię. Prace Laureatów konkursu.

2020

18529

BAŃKOWSKA I., KOSMAN J.

Archiwa Rodzinne Niepodległej. Wybór z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

2020

18530

GŁOWACKI R.

Siedleccy studenci. W pogoni za wolnością

2020

18531

GŁOWACKI K.

RKS, Radomiak, Broń, Czarni… Przegląd materiałów dotyczących radomskiego sportu w XIX i XX w.

2020

18532

RACZKOWSKA D. [RED.]

Plebiscyt 1920, Mała Polska - Wielcy Polacy. Katalog wystawy z komentarzem historycznym

2020

18533

REMBALSKI A. WÓJCIK Z.

Jan Czarnocki (1889-1951). Geolog i regionalista kielecki.

2020

18534

KOZŁOWSKI B. J.

Dawna Ostróda w stu ilustrowanych opowieściach

2020

18535

SEKTA J.

Dawne Giżycko w stu ilustrowanych opowieściach

2020

18536

BLACH-MARGOS M., IŻYKOWSKA M.

nieWinny smak miłości do alkoholi. Wypisy źródłowe dotyczące przepisów na mdłe podniebieniu zapasy w komorze i piwnicy wydobyte z księgi znajdującej się w zbiorach Archiwum Państwowego w Opolu […]

2020

18537

HETMAŃCZYK J.

Bobrowniki i Sączów. Inwentarze dóbr z XVII, XVIII i XIX w. Przyczynek do historii wsi w dobrach rządowych.

2021

18538

BIAŁEK J. [RED.]

Historia z mojej pamięci. Zbiór wspomnień pod redakcją Jolanty Białek

2021

18539

TURKOWSKI R.

Dzieje gminy Łopuszno w latach 1945-2018

2019

18540

KONSTANKIEWICZ A. [OPR.]

Lubelskie Archiwa Rodzinne Niepodległej.

2020

18541

MAZUR H., ROSA A,

Wydawnictwa archiwów a edukacja. Rzecz o działalności wydawniczej archiwów w kontekście działań edukacyjnych i popularyzatorskich

2020

18542

KWIATKOWSKA W.

Uniwersytecki kształcenie archiwistów w Polsce. Wczoraj i dziś (1951-2019)

2020

18543

ROSENHEYN M.

Z Mazur. Przełożył Grzegorz Supady. Wstępem poprzedził Jan Chłosta.

2021

18544

KUBALSKI D.

Staszowskie cmentarze

2018

18545

GRĄDZIK-REJAK M. TROJAŃSKI P. [RED.]

Ciemności kryją Ziemię. Wybrane aspekty badań i nauczania o Holokauście

2019

18546

BAŃKOWSKA I., KOSMAN J. [RED.]

"Niech pokolenia pokoleniom podają pamiątkę dnia tego" W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja ze zbiorów Beaty Gotowały i Natalii Kosobuckiej. Katalog wystawy

2021

18547

KOREJWO M. T.

Historia skadrowana. Fotografie z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie (1945-lata 80. XX wieku)

2020

18548

STARĘGOWSK BARTOSZ [OPRAC.]

W promieniu Majowej Jutrzenki. Konstytucja 3 Maja i jej znaczenie. Katalog wystawy.

2021

18549

ŁASZKIEWICZ W.

Gdy nastał listopad… 100 lat Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Lublinie 1918-2018

2018

18550

CHORĄŻYCZEWSKI W., STRYJKOWSKI K. [RED.]

Archiwa bez granic. Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce, 20-21 września 2017 r.

2019

18551

GREINER P. [RED.]

Dzieje i konserwacja rękopiśmiennej mapy wolnego stanowego państwa pszczyńskiego "Ichnoorthografia Plesniaca" Andreasa Hindenberga z 1636 roku. Katalog wystawy.

2020

18552

GŁOWANIA K., SŁYSZ-SZCZUCKA K. [OPRAC.]

Kolekcje w Archiwum Państwowym w Katowicach A.D. 2020: Katalog wystawy

2020

18553

ŁAGOWSKI CZ.

Malarstwo, grafika, ceramika. Katalog wystawy

2020

18554

MYŚLIŃSKI K. [OPRAC.]

Rysunki Architektoniczne w aktach Dyrekcji Ubezpieczeń. Kielce.cz. 2

2020

18555

KOŚKA M. (TRANSLATED BY KESSLING A.

Practical advice for people planning genealogical investigations (mostly, but not only) in The Central Archives of Historical Records (CAHR) in Warsaw. Porady praktyczne dla osób planujących poszukiwania genealogiczne w Archiwum Głównym Akt Dawnych

2020

18556

GÓRNY R., JANKOWSKI R., ZAWADZKI J.

Życie rodziny szlacheckiej w dokumentach. Katalog wystawy.

2020

18557

HADAMIK CZ., KALINA D., TRACZYŃSKI E.

Dzieje i zabytki małych ojczyzn. Gmina Łagów

2004

18558

HADAMIK CZ., KALINA D., TRACZYŃSKI E.

Dzieje i zabytki małych ojczyzn. Gmina Radków

2007

18559

 

Niezwykłe historie zwykłych ludzi. Archiwa Rodzinne Niepodległej

2020

18560

GRABOWSKI J. [OPRAC.]

Władysław Łokietek - odnowiciel Królestwa Polskiego. Katalog wystawy z okazji 700-lecia koronacji królewskiej

2020

18561

SCHLENDER G. [RED.]

Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów. Katalog wystawy

2020

18562

TROĆ B. [RED.]

Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów.

2020

18563

GRUSZKA A.[ OPRAC. RED.]

Działalność zbrodnicza zielonogórskich sądów i organów bezpieczeństwa w okresie PRL

2020

18564

STARCZEWSKA-WOJNAR A.

Odciśnięta pamięć wspólnoty. Prawne i komunikatywne funkcje pieczęci gmin wiejskich na przykładzie zachodnich powiatów rejencji opolskiej w latach 1816-1933

2020

18565

BANIECKI A., BEDNARSKI D., FORYSIAK-WÓJCIŃSKI R.

Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach. wyniki prac zespołu naukowego powołanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych do przygotowania wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie archiwów państwowych

2020

18566

FURTAK J. [ RED.]

"wierzymy mocno, że wrócisz…" Korespondencja wydobyta z dołów śmierci Charkowa i Miednoje. Ze zbiorów Muzeum Katyńskiego

2017

18567

URBANIAK V., JASZCZYŃSKA M., SZTARSKI R.

Warszawa 1920, Warsaw 1920

2020

18568

URBANIAK V., JASZCZYŃSKA M.

Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach… Only on photographs would your kin look nice…

2020

18569

MŁODZIEJEWSKA M. [OPRAC.]

Ocalić od zapomnienia. Spuścizny i zbiory prywatne w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku

2020

18570

NOSOWSKA A., MICEK A.

Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów.

2020

18571

RAMOTOWSKA F.

Warszawa Przedstyczniowa. Przebudzenie: "rewolucja moralna"

2018

18572

WOLAŃCZYK P. [KOMISARZ WYSTAWY]

100 lat Społem Kielce 1919-2019. 100 lat "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kielcach

2019

18573

SZCZEPAŃSKI J. [RED.]

Świętokrzyski słownik biograficzny, tom 2 1795-1918

2009

18574

JANKOWSKA A.

Z rodzinnej szuflady.

2015

18575

PÓŁĆWIARTEK J., POLEWCZAK M.

Zespół Samokształceniowy "Filomaci" (1951-1953) w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Rzeszowie. Bunt młodzieży i jego konsekwencje w całym okresie PRL.

2019

18576

MATUSZAK T. [RED.]

W 100-lecie działalności Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Księga jubileuszowa.

2019

18577

KASPRZYK-DULEWICZ B.

Fabryka tworzy miasto. Wspólna historia Zakładów Zbrojeniowych i Skarżyska -Kamiennej

2019

18578

ROSOWSKA E. WAJS H. [RED. NAUK.]

Archiwa, źródła, historia. Prace ofiarowane w siedemdziesiąte urodziny Profesora Władysława Stępniaka

2018

18579

OLCZAK M., STROK M.

Okręg Warszawski ZWZ - AK

2018

18580

DŁUGOSZ E.

Przemyślanie. Bibliografia w wyborze

2018

18581

FULDA-KROKOS A. [OPRAC.]

Dziedzictw klasztoru Augustianów - eremitów z Książa Wielkiego. Dokumenty z lat 1783-1900

 

18582

JASTRZĄB Ł.

Cena Niepodległości. Pamięć historyczna o żołnierzach Wielkiej Wojny i walk o granice niepodległej Polski. Ewidencja mogił żołnierskich w zasobach Archiwów Państwowych w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.

2018

18583

SCHLENDER G. [RED.] WALIŚ G. [OPRAC.]

Kaliska Policja i Policjanci w okresie II Rzeczypospolitej

2019

18584

SCHLENDER G. [OPRAC.]

Oni walczyli o naszą wolność.

2019

18585

MOLNAR I.

Jerzy Popiełuszko élete és mártírhalála

2017

18586

ZAWISZA M.

Robotnicy przemysłowi w województwie kieleckim w latach 1945-1949

2019

18587

GÓRNY R.

Dotknąć Historii. Obraz Podlasia w świetle dawnych archiwaliów malowany współczesną fotografią

2019

18588

KACZMAREK R.

Śląsk był polski - będzie polski Katalog wystawy

2019

18589

BANDUCH R., GREINER P.

U źródeł ery industrialne Śląska. Katalog wystawy.

2019

18590

KOŁODZIEJCZYK K. [OPRAC.]

Afisze, plakat i druki ulotne z lat 1918-1921 w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. W 100-lecie Niepodległości Polski

2018

18591

MYŚLIŃSKI K.

Gmach Leonarda. Zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia. Źródła do dziejów Kielc, seria nowa, zeszyt 2

2012

18592

 

Archiwum Narodowe w Krakowie. Raport Roczny 2013

2013

18593

GARUS R., SZCZAŁUBA D., SZCZAŁUBA W.

Kielce. Przewodnik.

2017

18594

HABROWSKA J. I.

[C]habrowscy. Suplement

2020

18595

 

Katyń. Zapomniani żołnierze 1920 roku, ofiary zbrodni katyńskiej. Katyń- Charków-Miednoje 1940

2020

18596

KOŚKA M.

Porady praktyczne dla osób planujących poszukiwania genealogiczne w Archiwum Głównym Akt Dawnych (głównie ale nie tylko)

2020

18597

 

Moda Niepodległej - współczesne interpretacje. Katalog prac studentów.

2021

18598

DUDASZ Ł., LITWORNIA J.,NIEDBAŁOWSKA-HYNEK J.

Mój pradziadek i inni bohaterowie. 1920 Pamiętamy! 100-lecie Bitwy Warszawskiej

1920

18599

 

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Informator.

 

18600

POŁOMSKI Ł.

Sądecki sztetl. Edukacyjny przewodnik po żydowskich śladach Nowego Sącza

 

18601

MROŻEK T., MĘDYKOWSKI G., SZEWCZYK-RODZIK K.

Pamięć Polski. Dokumenty Niepodległej. Wystawa III edycji Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata.

2018

18602

BUJAK E., CHAŁOŃSKA A.

Moda Niepodległej. Katalog wystawy.

2021

18603

KUMOR-GOMUŁKA B.

200 lat Archiwum Państwowego we Wrocławiu

2011

18604

POCHWALSKA L.

Raport z działalności Archiwum Narodowego w Krakowie 2017. Report on the activities of the National Archives in Krakow 2017.

2018

18605

MYŚLIŃSKI K.

Dom wójta w Kielcach. Źródła do dziejów Kielc, seria nowa, zeszyt 3

2021

18606

BARCZYŃSKI W., DZIUBA S., GAMRAT K. ET.AL

Przez krew idziem ku wolności. Bitwa miechowska 1863. Katalog wystawy.

2018

18607

BŁACHUCKA A., KRAWCZYK M. [RED.]

20 lat odzyskania praw miejskich. Małogoszcz 1966-2016

2016

18608

ROZWADOWSKA M., TUSZKO F.

Wojciech Tuszko, fotograf = the photographer

2020

18609

OLCZAK M., JAKSENDER B.

Stefan Grot Rowecki. Wystawa.

2015

18610

 

Muzeum lat szkolnych Stefana Żeromskiego

 

18611

ZAMOYSKI G. [RED. NAUK.]

Prace Historyczno-Archiwalne. Tom XXX

2018

18612

PAWLICKI R. W.

Dawny Pisz w stu ilustrowanych opowieściach

 

18613

DĄBROWSKI A.

Świętokrzyskie. Środowisko, dziedzictwo kulturowe, edukacja regionalna.

2019

18614

GREINER P. [RED. NACZ.]

Szkice archiwalno-historyczne, nr 16 (2019)

2019

18615

BASTA J. [RED. NACZ.]

Prace Historyczno- Archiwalne. Pro Memoria, tom XXXI (2019)

2019

18616

RUTKOWSKA W. [RED. NACZ.]

Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne tom VII/2018

2018

18617

RUTKOWSKA W. [RED. NACZ.]

Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom VIII/2019

2019

18618

RUTKOWSKA W. [RED. NACZ.]

Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne tom IX/2020

2020

18619

CHOJECKA J [RED.]

Rocznik Koszaliński nr 46

2018

18620

BASTA J. [RED. NACZ.]

Prace Historyczno-Archiwalne, tom XXIX

2017

18621

 

Renowacje i zabytki nr 3 (75) 2020

2020

18622

FOLLPRECHT K., SOKÓŁ A., WARZECHA A.

Krakowski Rocznik Archiwalny Spis zawartości tomów I-XXV (1995-2019)

2020

18623

FOLLPRECHT K. [RED. NACZ.]

Krakowski Rocznik Archiwalny XXVI

2020

18624

GREINER P. [RED. NACZ.]

Szkice archiwalno-historyczne nr 17 (2020)

2020

18625

SIERPOWSKI S. [ RED.]

Rocznik Leszczyński 20-2020

2020

18626

RYMAR D. [RED. NACZ.]

Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 8

2001

18627

RYMAR D. [RED. NACZ.]

Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 9

2002

18628

RYMAR D. [RED. NACZ.]

Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 27

2020

18629

PIETRZYK P. [RED. NACZ.]

Archeion tom CXXI

2020

18630

FOLLPRECHT K. [RED. NACZ.]

Krakowski Rocznik Archiwalny tom XXIV

2018

18631

WACHOWIAK B., SZLUTKA Z. [OPRAC.]

Źródła do dziejów Ziemi Lęborsko-Bytowskiej 1657-1815.. Od statusu lenna polskiego do inkorporacji do Królestwa Pruskiego i integracji z Pomorzem pruskim. Tom I. 1657-1740.

2011

18632

SZLUTKA Z. [OPRAC.]

Źródła do dziejów Ziemi Lęborsko-Bytowskiej 1657-1815.. Od statusu lenna polskiego do inkorporacji do Królestwa Pruskiego i integracji z Pomorzem pruskim. Tom II. Część I 1740-1772/1773. Część II 1773-1815.

2011

18633

WIERZBIENIEC W.[ RED. NACZ.]

Prace Historyczno -Archiwalne. Tom XXXII/2020

2020

18634

WELIK G [RED. NACZ.]

Prace Archiwalno-Konserwatorskie, zeszyt 22

2020

18635

CHOJECKA J.

Rocznik Koszaliński

2019

18636

PIEKARSKI T. [RED. NACZ.]

Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny tom Xii

2020

18637

HLEBIONEK M. [RED.]

Katalog pieczęci Archiwum Państwowego w Toruniu. Zeszyt I. Pieczecie królów i królowych polskich do 1572 r.

2020

18638

KROCHMAL J. [RED. NACZ.]

Miscellanea Historico-Archivistica. Tom XXVII/ 2020

2020

18639

KITA J [RED. NACZ.]

Rocznik Łódzki. Tom LXIX/2019

2019

18640

KITA J. [RED. NACZ.]

Rocznik Łódzki tom LXX/2020

2020

18641

HAMRYSZCZAK A [RED. NACZ.]

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne tom 115

2021

18642

MICHTA J.

Herb województwa świętokrzyskiego w systemie heraldyki samorządowej Polski

2019

18643

MICHTA J.

Heraldyka nobilitowanych w Rzeczypospolitej Szlacheckiej

2017

18644

MICHTA J.

Adopcje i nobilitacje litewskie (Litwinów) w XV- XVIII wieku

2017

18645

MICHTA J.

Średniowieczny i współczesny orzeł biały - godło państwa polskiego w państwowej i terytorialnej heraldyce

2017

18646

MICHTA J.

Heraldyka samorządowa Polski - projekt systemu

2017

18647

MICHTA J.

Nobilitacje żołnierzy obrony potocznej i wojska kwarcianego na Podolu: Maksyma Przepiórczyńskiego, Malisza i Iwana Arnalta Karyszewskich

2017

18648

MICHTA J.

Herby Archidiecezji i Diecezji w systemie polskiej heraldyki kościelnej - projekt badawczy

2021

18649

HADAMIK C., KALINA D., TRACZYŃSKI E.

Miasto i gmina Małogoszcz

2006

18650

KARDYŚ., ZEMEŁA K., MEDYŃSKI M, ET EL.

Suchedniów monografia historyczna miasta i gminy

2019

18651

BOCHENEKM., CZAJKA A.

Przeprowadzka zasobu archiwalnego. Zalecenia i dobre praktyki

2020

18652

LASZUK A. [RED.]

Archiwa kościelne w Niepodległej Polsce

2020

18653

GÓRAK A., HLEBIONEK M., MAGER D. [RED]

Wschodni Rocznik Humanistyczny tom XVIII nr 1

2021

18654

CERANKA P., SZCZEPANIK K. [OPRAC.]

Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945 Informator archiwalny

2020

18655

SMOLANA K.

Urzędnicy Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945

2020

18656

NOWAK B., ŻYGAWSKI J.

Zamość. Ulice i place.

2021

18657

GRZYBALSKA M.

Archiwa Rodzinne Niepodległej

2021

18658

BURDOWSKA K. [RED.]

Wschodni Rocznik Humanistyczny tom X

2014

18659

GRYGOCEWICZ B.

Materiały archiwalne do dziejów hrabstwa kłodzkiego w zasobie Narodowego Archiwum w Pradze oraz Archiwum Państwowego we Wrocławiu

2020

18660

KOWALSKI M.D., JUJECZKA S., CHMIELEWSKA M,

W łączności ze Stolicą Piotrową. Dokumenty papieskie z Archiwum Państwowego we Wrocławiu

2020

18661

MEDYŃSKI M. [RED.]

Zeszyty Suchedniowskie Historia 5/2020

2020

18662

MEDYŃSKI M. [RED.]

Zeszyty Suchedniowskie Historia 6/2021

2021

18663

MEDYŃSKI M. [RED.]

Zeszyty Suchedniowskie Historia 3/2018

2018

18664

MEDYŃSKI M. [RED.]

Zeszyty Suchedniowskie Historia 2/2017

2017

18665

MEDYŃSKI [M.]

Zeszyty Suchedniowskie Historia 4/2019

2019

18666

GRABOWSKI A. M.

Podróż do Prus

2021

18667

GIESZCZYMNSKI W., KASPAREK N., MAROŃ J. [RED.]

Wielkie Wojny w Prusach XIII-XX wiek

2021

18668

 

70 lat 1950-2020 Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim w sieci archiwów państwowych

2020

18669

MATUSIEWICZ A.[ RED.]

Rocznik Augustowski-Suwalski tom XXI

2021

18670

RYMAR D. [RED.]

W głównym nurcie dziejów. Katedra Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim od końca XIII wieku do roku 2017

2021

18671

 

Archiwa Przełomu 1989-1991

2015

18672

LIPCZYŃSKI K.

Z moich wspomnień

2020

18673

ŻYGAWSKI J [RED.]

Archiwariusz Zamojski tom XVIII

2020

18674

ŻYGAWSKI J [RED.]

Portrety rodzin II RP kolekcje archiwów rodzinnych z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu

2020

18675

KOZERA A.

Rolnictwo województwa kieleckiego w latach 1918-1939

2003

18676

MAŁOLEPSZY E., DROZDEK MAŁOLEPSZA T.

Kultura fizyczna i turystyka w województwie wołyńskim

2020

18677

ŁABOREWICZ I. [RED.]

Region karkonoski w 1945 r. archiwalia pogranicza polsko-czeskiego

2020

18678

ŁABOREWICZ I. [RED.]

Rocznik Jeleniogórski Pismo regionu Karkonoszy 2020

2020

18679

ŁABOREWICZ I. [RED.]

Rocznik Jeleniogórski pismo Regionu Karkonoszy 2019

2019

18680

ŁABOREWICZ I. [RED.]

Na straży regionalnej pamięci. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze - w 75-lecie działalności polskich archiwów w mieście

2020

18681

TĘCZA K. [RED.]

75 lat polskich archiwów historycznych w Jeleniej Górze 2(25)/ 2020 Zeszyty historyczne

2020

18682

ŁABOREWICZ I. [RED.]

Wybór źródeł do historii Jeleniej Góry w latach 1945-1990 cz. 1 1945-1975

2020

18683

KWIATKOWSKA W.

Uniwersyteckie kształcenie archiwistów w Polsce. Wczoraj i dziś (1951-2019)

2020

18684

WOJTKOWSKI R [RED.]

Kronika Warszawy nr 1-2 (161-162) 2020 Bibliografia zawartości tomów czasopisma za lata 1925-2019

2020

18685

BORODIJ E. [RED.]

Archiwista Polski Kwartalnik nr 1-2 (97-98)/2020 rok XXV

2020

18686

MATUSIEWICZ A. [RED.]

Rocznik Augustowsko-Suwalski tom XIX

2019

18687

MATUSIEWICZ A. [RED.]

Rocznik Augustowsko-Suwalski tom XX

2020

18688

WOJTKOWSKI R. [RED.]

Kronika Warszawy nr 1-2 (161-162) 2020

2020

18689

SZURA A.

Kielecka Teka Skansenowska tom I

2000

18690

SZURA A.

Kielecka Teka Skansenowska tom II

2002

18691

GŁÓWKA J.

Fabryka Łożysk Tocznych Iskra Spółka Akcyjna w Kielcach 1897-1997

1997

18692

MACIĄG Z. [RAD. NACZ.]

Studia prawnicze- rozprawy i materiały nr 2 (15) 2014

2014

18693

 

Konferencja w Wannesee i Zagłada Żydów europejskich

2010

18694

TURSKI M, WIŚLICKI P.

Na początku było marzenie. Jak powstawało Muzeum Historii Żydów Polskich

2014

18695

SŁAWIŃSKI P.

Stefan Żarski 1882-1944

2019

18696

 

Dziennik Gubernialny Radomski nr 46

1867

18697

 

Dziennik Gubernialny Radomski nr 43

1867

18698

PIEŃKOSZ K.

Zeszyty Sandomierskie nr 2 1995 r.

1995

18699

JANIK A.

90 lat Archiwum Państwowego w Łodzi w 190 Ratuszu 1926-2016

2016

18700

GUT-CZERWONKA A.

Zygmunt Wujek artysta nietypowy

2019

 

Wykaz publikacji zarejestrowanych w bibliotece OZ Sandomierz w 2021 roku

nr inwentarza

autor

tytuł

rok wydania

4386

ROŻEK M. [RED. NACZ.]

Sandomierzanin / nr 1-10/12 (2020) (6 numerów)

2020

4387

BUREK K. [RED.]

Zeszyty sandomierskie / R. 26: nr 49 (2020)

2020

4388

BUREK K. [RED.]

Zeszyty sandomierskie / R. 22: nr 44 (2017)

2017

4389

BUREK K. [RED.]

Zeszyty sandomierskie / R. 24: nr 45-46 (2018) (2 numery)

2018

4390

BUREK K. [RED.]

Zeszyty sandomierskie / R. 24: nr 47-48 (2019) (2 numery)

2019

4391

SŁAWIŃSKI P.

Kształcenie młodzieży w Sandomierzu w latach 1815-1914

2013

4392

KALINA D.; SŁAWIŃSKI P., WIATR G.

Zbór Braci Polskich w Ulbinku

2020

4393

LIS M.

Kapitan Daniel Varady i inni. Węgrzy na ziemi opatowskiej w latach pierwszej wojny światowej 1914-1915

2020

4394

KAPKA M., PIWKO R.

Na drogach do niepodległej… Z dziejów rodziny Kucharskich

2020

4395

URBANIAK V. [RED.]

Kronika Warszawy / nr 2 (149)  2013

2013

4396

URBANIAK V. [RED.]

Kronika Warszawy / nr 2 (152)  2015

2015

4397

URBANIAK V. [RED.]

Kronika Warszawy / nr 2 (152)  2015

2015

4398

URBANIAK V. [RED.]

Kronika Warszawy / nr 1-2 (153-154)  2016 (2 numery)

2016

4399

BANIK J. [OPRACOWANIE]

Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu : 25. Europejskie Dni Dziedzictwa, 8 - 24.09.2017 : informator - województwo świętokrzyskie /

2017

4400

BANIK J. [OPRACOWANIE]

Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu : 25. Europejskie Dni Dziedzictwa, 8 - 24.09.2017 : informator - województwo świętokrzyskie /

2017

4401

KROCHMAL J.

Skarby archiwalne 1155-1939 : Sancti, beati atque illustres homines Ecclesiae - Święci, błogosławieni i wybitni ludzie Kościoła : katalog wystawy archiwalnej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży : Archiwum Główne Akt Dawnych, kwiecień - lipiec 2016 r.

2016

4402

IŻYKOWSKA M., SOWIŃSKA J.

Kobiece tajemnice Karolinki : archiwalne źródła do dziejów stroju Śląska Opolskiego

2020

4403

BLACH-MARGOS M. IŻYKOWSKA M.

iewinny smak miłości do alkoholi : wypisy źródłowe dotyczące przepisów na miłe podniebieniu zapasy w komorze i piwnicy wydobyte z księgi znajdującej się w zbiorach Archiwum Państwowego w Opolu (Akta miasta Nysy [1251-1945], sygn. 604, rękopis datowany na 1855 rok)

2020

4404

URBANIAK M. [RED.]

Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym : w 100. rocznicę powrotu Leszna do macierzy /

2020

4405

SCHLENDER G. [RED.]Grażyna

Niepodległa : historie z rodzinnych archiwów [katalog wystawy]

2020

4406

BESTIAN-ZAJĄC A., WALIŚ G., [OPRAC.]

Fibigerowie : twórcy kaliskich fabryk fortepianów i pianin

2020

4407

RUTKOWSKA W. [RED. NACZ.]

Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne. Tom 9 /

2020

4408

HAMRYSZCZAK A [RED. NACZ.]

Archiwa Biblioteki Muzea Kościelne / T. 114

2020

4409

GREINER P. [RED.]

Szkice archiwalno-historyczne nr 17 (2020)

2020

4410

GREINER P. [RED.]

Dzieje i konserwacja rękopiśmiennej mapy wolnego stanowego państwa pszczyńskiego "Ichnoorthografia Plesniaca" Andreasa Hindenberga z 1636 roku :

2020

4411

GŁOWANIA K., SŁYSZ-SZCZUCKA K.[OPRAC.]

Archiwa Rodzinne Niepodległej : kolekcje w Archiwum Państwowym w Katowicach A.D. 2020 : katalog wystawy /

2020

4412

HAMRYSZCZAK A [RED. NACZ.]

Archiwa Biblioteki Muzea Kościelne / T. 115

2021

4413

MICHTA J.

Herb ziemi sandomierskiej i województwa sandomierskiego

2017

4414

MICHTA J.

Herb Miasta Kielce a herb krakowskiej kapituły katedralnej

2017

4415

PAŹDZIORA M.

Atlas historyczny Galicji

2021

4416

HEDA-SZARY A.

Wspomnienia "Szarego"

2021

           

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-02 15:00przez:
Opublikowano:2020-12-02 00:00przez: AK
Zmodyfikowano:2022-04-29 14:19przez: AK
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Kielcach
Odwiedziny:14494

Rejestr zmian

  • [2022-04-29 14:19:55]AKm
  • [2022-04-29 14:19:00]AKm
  • [2022-04-29 14:18:22]AKm
  • [2022-04-29 14:15:20]AKm
  • [2022-04-21 11:46:52]AKm
  • [2021-09-10 09:45:03]AKm
  • [2021-09-10 09:44:51]AKm
  • [2020-12-18 15:40:43]AKm
  • [2020-12-18 15:40:23]AKm
  • [2020-12-02 15:00:11]AKn