Archiwum Państwowe w Kielcach

Klauzula informacyjna dla klientów urzędu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. Kusocińskiego 57, 25-045 Kielce,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kielce.ap.gov.pl, tel. 41 260 53 14

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa (zgodnie z JRWA)

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Kodeks Postępowania Administracyjnego jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-05-24 13:29przez:
Opublikowano:2018-05-24 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Kielcach
Odwiedziny:21351

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.