Archiwum Państwowe w Kielcach

Klauzula informacyjna dla użytkowników pracowni naukowej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. Kusocińskiego 57, 25-045 Kielce,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kielce.ap.gov.pl, tel. 41 260 53 14

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach/Oddział w Sandomierzu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowych nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z określonym przepisami prawa (zgodnie z JRWA)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-05-24 13:28przez:
Opublikowano:2018-05-24 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Kielcach
Odwiedziny:21032

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.