Archiwum Państwowe w Kielcach

Aktualności

Menu dla: Aktualności

Artykuły

 • Międzynarodowy Dzień Archiwów 2021

  Z okazji przypadającego na 9 czerwca Międzynarodowego Dnia Archiwów, w dniach 12-13 czerwca 2021 r. w Archiwum Państwowym w Kielcach miał miejsce uroczysty wernisaż wystawy zatytułowanej „Moda Niepodległej”. Inspiracją do wyboru takiego tematu, były zbiory archiwalne pozyskane od osób prywatnych w ramach akcji prowadzonej przez Archiwa Państwowe pt. Archiwa Rodzinne Niepodległej. W wyniku tejże akcji Archiwum Państwowe w Kielcach pozyskało niezwykle cenne zbiory, pamiątki dokumentujące życie rodzinne, społeczne, zawodowe, naukę obywateli Polski na przestrzeni różnych epok historycznych, z których część znalazła swe miejsce na tej wystawie.

  Czytaj Więcej o: Międzynarodowy Dzień Archiwów 2021
 • Wystawa “Moda Niepodległej” - moda polska w dwudziestoleciu międzywojennym

  W tym roku z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, Archiwum Państwowe w Kielcach wraz z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zapraszają na wystawę pt. “Moda Niepodległej”. Tematem wystawy i towarzyszącego jej katalogu jest moda polska w dwudziestoleciu międzywojennym, a inspiracją do wyboru takiego tematu były archiwalne fotografie pozyskane w ramach akcji Archiwów Państwowych pod nazwą “Archiwa Rodzinne Niepodległej”.

  Czytaj Więcej o: Wystawa “Moda Niepodległej” - moda polska w dwudziestoleciu międzywojennym
 • Posiedzenie Rady Naukowej i Zespołu Redakcyjnego „Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych”

  11 maja 2021 r. o godz. 11.00 odbyło się Posiedzenie Rady Naukowej i Zespołu Redakcyjnego Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych, będące kontynuacją prac nad kolejnym, X tomem rocznika czasopisma. Ze względu na zagrożenie spowodowane nadal trwającą epidemią wirusa Sars-CoV-2, spotkanie to odbyło się w formie hybrydowej.

  Czytaj Więcej o: Posiedzenie Rady Naukowej i Zespołu Redakcyjnego „Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych”
 • Ogłoszenie ! wyróżnione

  Archiwum Państwowe w Kielcach informuje, że z dniem 5 maja 2021 roku wznawia funkcjonowanie Czytelni Akt w Archiwum Państwowym w Kielcach oraz w Oddziale w Sandomierzu:

  1. Niezbędne jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty.
  2. Rezerwacja miejsc jest możliwa od 4 maja 2021 roku:
  • w Czytelni Akt w Kielcach pod numerem telefonu: 41 260 53 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: czytelnia@kielce.ap.gov.pl.
  • w Czytelni Akt w Sandomierzu pod numerem telefonu: 15 832 25 09 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sandomierz@kielce.ap.gov.pl

      3. Zamówienie (rewers) na materiały archiwalne należy składać, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem (do godziny 12.00 dnia poprzedzającego wizytę).

  Zasady funkcjonowania POK i Czytelni Akt

  1. Czytelnie Akt czynne są w godzinach 8.30-15.00.
  2. Od godziny 11.30 do godziny 12.00 wprowadza się 30 minutową przerwę na dezynfekcję i przewietrzenie Czytelni.
  3. Liczba miejsc w Czytelni Akt w Archiwum Państwowym w Kielcach została ograniczona
   do 6 stanowisk. W Oddziale w Sandomierzu są to 2 stanowiska.
  4. Wszystkie osoby wchodzące do budynku zobowiązane są mieć osłoniętą twarz (usta i nos) za pomocą maseczki przez cały czas pobytu w Archiwum.
  5. Wszystkie osoby zobowiązane są także do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu do Archiwum. Korzystającym z Czytelni Akt zaleca się używanie rękawiczek.
  6. Wszystkie osoby wchodzące na teren budynku Archiwum poddawane są badaniu pod kątem występowania podwyższonej temperatury. W przypadku stwierdzenia, że temperatura u badanej osoby wynosi 38 stopni lub więcej, nie może ona wejść na teren budynku Archiwum.
  7. Punkt Obsługi obsługuje klientów pojedynczo.
  8. Kolejne osoby chcące skorzystać z obsługi POK oczekują na swoją kolej z zachowaniem bezpiecznej odległości, minimum 2 metry.
  9. Złożone podania i dokumenty poddawane są jednodniowej kwarantannie.

   

  Prosimy o stosowanie się do powyższych, niezbędnych ze względu na istniejącą sytuację, ograniczeń. Ze względu na bezpieczeństwo innych korzystających oraz pracowników Archiwum, możliwe jest, w razie rażącego nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, ograniczenie możliwości korzystania z materiałów archiwalnych.

  Jednocześnie zachęcamy do korzystania z informacji dotyczących Archiwum Państwowego w Kielcach (i innych archiwów państwowych) dostępnych na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl. Na portalu oprócz szczegółowych informacji o zasobie Archiwum dostępne są także skany materiałów archiwalnych. Kopie cyfrowe akt urodzeń, małżeństw i zgonów dostępne są także na stroniach: www.genealodzy.pl, https://geneteka.genealodzy.pl/,https://geneszukacz.genealodzy.pl/,https://metryki.genbaza.pl/.

   

  Kielce, dn. 30.04.2021 r.

  Dyrektor

  Archiwum Państwowego w Kielcach

  Wiesława Rutkowska

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie !
 • Ogłoszenie konkursu

  Archiwum Państwowym w Kielcach wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sulisławicach i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łoniowie ogłaszają KONKURS NA WSPOMNIENIA I OPRACOWANIA HISTORYCZNO-LITERACKIE DOTYCZĄCE TERENU DZIAŁANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SULISŁAWICACH.

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie konkursu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-05 13:41:25przez:
Opublikowano:2015-05-05 13:41:25przez:
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Kielcach
Odwiedziny:39827

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.