Archiwum Państwowe w Kielcach

Zaproszenie na kolejne „Spotkanie ze źródłem archiwalnym”

Szanowni Państwo,

27 marca (środa) 2024 r.  w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach, ul. J. Kusocińskiego 57, odbędzie się kolejne  „Spotkanie ze źródłem archiwalnym”, którego tematem będą: Chłopki w źródle archiwalnym.

Podczas spotkania odbędzie się również promocja XII tomu „Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych”, którego wydawcą jest Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

Program spotkania:

12.00-12.10. Otwarcie obrad i zaprezentowanie wystaw

12.10-12.30. Dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik (Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut), Kobiety wiejskie wobec prób kolektywizacji wsi w Polsce (1948/1949–1956)

12.30-12.50. Dr Kamil Sasal (Archiwum Państwowe w Kielcach), Wybrane aspekty reakcji wsi wobec władz komunistycznych w okresie powojennym na przykładzie źródeł Archiwum Państwowego w Kielcach

12.50-13.10. Łukasz Wołczyk (Muzeum Wsi Kieleckiej/Park Etnograficzny w Tokarni), Problemy kobiet i mężczyzn - mieszkańców wsi Bieliny, w świetle wybranych spraw z zespołu „Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Kieleckiego” z Archiwum Państwowego w Kielcach z lat 1865–1878

13.10-13.30. Dr Anna Michalczyk (Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Kielcach), Chłopka – wizerunek kobiety pracującej w aspekcie historyczno-literackim w dwudziestoleciu międzywojennym

13.30-13.50. Konrad Maj (Archiwum Państwowe w Kielcach), “Wsi spokojna, wsi wesoła!” Środowisko wiejskie na przestrzeni wieków na podstawie wybranych  materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach

13.50. Dyskusja i zakończenie obrad

Spotkaniu towarzyszyć będą wystawy:

“Wsi spokojna, wsi wesoła!” Środowisko wiejskie na przestrzeni wieków na podstawie wybranych  materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach. Wystawa przygotowana przez Konrada Maja (Archiwum Państwowe w Kielcach)

Śladami ks. Władysława Siarkowskiego. Wystawa sztalugowa przygotowana przez Łukasza Wołczyka (Muzeum Wsi Kieleckiej/Park Etnograficzny w Tokarni)

 

Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Serdecznie zapraszamy!

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-03-22 10:12przez:
Opublikowano:2024-03-22 10:13przez: AK
Zmodyfikowano:2024-03-22 10:12przez: AK
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Kielcach
Odwiedziny:296

Rejestr zmian

  • [2024-03-22 10:12:51]AKm
  • [2024-03-22 10:10:12]AKn