Archiwum Państwowe w Kielcach

Wiesław Gołas - dokumenty oraz nagranie znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach

Wiesław Gołas był synem Teofila i Jadwigi. Urodził się 9 października 1930 roku w Kielcach (w źródłach archiwalnych pojawiają się daty 4 i 10 października). Mieszkał przy ulicy Mahometańskiej 3.

Tutaj uczęszczał do szkoły powszechnej na Baranówku, a w latach 1944 – 1949 był uczniem Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach.

W 1943 roku wstąpił do Szarych Szeregów i przybrał pseudonim „Wilk”.

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, którą ukończył w 1954 roku.

Był aktorem Teatru Dramatycznego i Teatru Polskiego w Warszawie. Stworzył wiele kreacji komediowych, ale także dramatycznych. Zapamiętamy go, m.in. jako ogniomistrza Klenia
z filmu z 1961 rok pt. „Ogniomistrz Kleń”, jako Roberta z filmu z 1963 roku pt. „Żona dla Australijczyka”, jako Stefana Czarnieckiego z filmu z 1974 roku pt „Potop”, niezapomnianych ról w Kabarecie Dudek i Kabarecie Starszych Panów oraz świetnego wykonawcę piosenek - „W Polskę idziemy”, „Upiorny twist” i „Cóż ci to ja uczyniłem”.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem oraz dokumentami dotyczącymi Wiesława Gołasa, znajdującymi się w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-15 14:34:12przez:
Opublikowano:2021-09-15 00:00:00przez: AK
Zmodyfikowano:2021-09-15 14:36przez: AK
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Kielcach
Odwiedziny:1188

Rejestr zmian

  • [2021-09-15 14:36:04]AKm
  • [2021-09-15 14:35:13]AKm
  • [2021-09-15 14:33:09]AKn