Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Najciekawsze w Archiwum – wybór materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach

Zasoby archiwalne to cenne zbiory pamiątek przeszłości. Archiwalia kieleckie odkrywają przed użytkownikiem wcześniej prezentowane, ale i te kolejne wyszukane nasze niegasnące blaskiem „perełki”, ubogacające od lat bezcenny zasób.

Dotyczą one zbiorów z różnych okresów historycznych od akt staropolskich począwszy, poprzez okresy zaborów, I wojnę światową, lata niepodległości międzywojennej, kolejnej II wojny światowej i trudnego okresu po niej, aż po czasy współczesne. Prezentowane archiwalia to nasza duma, która i w sercu się mieści głęboko, z mianem tego co najcenniejsze dla człowieka, dla jego wspomnień, godności, żywych dążeń do niepodległości - pod jedną nazwą zarejestrowaną i zawsze najważniejszą dla wszystkich - Polska!

 

 1. Księga sądowa i ławnicza miasta Świątniki z lat 1518-1810 (fragment), Sąd Wiejski Wsi Świątniki, sygn. 1
 2. Jan król Węgierski daje Janowi Komorowskiemu na prawie omphitentycznym zamek Lowa wraz z grodem Lowa, 1529 r., Archiwum Ordynacji Myszkowskich, sygn. 1230
 3. Liber mortuorum [Księga zgonów parafii Koniecpol] z lat 1622-1763, Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickiej w Koniecpolu, sygn. 5
 4. Liber mortuorum [Księga zgonów parafii Koniecpol] z lat 1622-1763, Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickiej w Koniecpolu, sygn. 5
 5. Innocenty X, papież, udziela zupełnego odpustu kościołowi parafialnemu Św. Bartłomieja i trzech Króli w dnie tych świąt - Maciej Łubieński arcybiskup gnieźnieński i prymas udziela pozwolenia na ogłoszenie niniejszego, 1648 r., Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych, sygn. 5
 6. Ks. Józef Dobrakowski proboszcz kościoła młodzawskiego potwierdza uposażenie kościoła parafialnego w Młodzawach, 1738 r., Archiwum Ordynacji Myszkowskich, sygn. 1269
 7. Drzewo genealogiczne rodu Myszkowskich i Wielopolskich z 1801 r. Inwentarium fideicommissi Myszkowskiani, 1601-1802, Archiwum Ordynacji Myszkowskich, sygn. 1
 8. Deputacja Szlachecka do rozpoznania i przyznania tytułów honorowych wybrana z grona Senatu, potwierdza Janowi Kantemu, Ignacemu i Wincentemu braciom Wielopolskim ich prawo do dziedziczenia posiadania tytułu hrabiowskiego, 1820 r., Archiwum Ordynacji Myszkowskich, sygn. 1283
 9. Plan rynku w mieście Busku z 1830 r., [Akta szczegółowe tyczące się] Bruku miasta Buska, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2169
 10. Wykaz fabryk, rękodzielni i rzemieślników znajdujących się w mieście Żarkach spisany w 1832 roku wraz z próbkami materiałów ze znakami cechowymi, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 3919
 11. Rozporządzenie wydane przez Konsystorz Jeneralny Części Dyecezyi Krakowskiej w Królestwie Polskiem do Duchowieństwa Świeckiego i Przełożonych Zakonnych obojey płci Dyecezyi Krakowskiey dotyczące przyzwoitego sprawowania się  w przybytkach chwale Boga poświęconych […], 1836 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 4183
 12. Opis zamku w Chęcinach, Pamiętnik Podczaszyńskiego - Zagłębie Staropolskie z lat1842-1843, Zbiór Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, sygn. 25
 13. Odręczny plan części miasta Bodzentyna [Otručnyj general'nyj plan časti posada Bodzentina s oboznačeniem situacij nedvižimosti Vspenskago i s pokazaniem otdalenij], 1890 r., Rząd Gubernialny Kielecki, sygn. 17378
 14. List Marii Konopnickiej do Zarządu Cukrowni Łubna z prośbą o protekcję dla stryja Ignacego Wasiłowskiego, 1892 r., Cukrownia Łubna w Kazimierzy Wielkiej, sygn. 549
 15. Świadectwo czeladnicze Zgromadzenia Piekarzy w Kielcach dla Józefa Brydackiego, 1905 r., Fotografie, pocztówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego antykwariusza z Kielc, sygn. 613
 16. Testament Henryk Sienkiewicza sporządzony w Krakowie,1907 r., Akta Notariusza Stanisława Colonna - Walewskiego w Kielcach, sygn. 2
 17. Testament Henryk Sienkiewicza sporządzony w Krakowie,1907 r., Akta Notariusza Stanisława Colonna - Walewskiego w Kielcach, sygn. 2
 18. Pocztówka przedstawiająca kościół katedralny w Kielcach powstała w wydawnictwie Henryka Firsta z Krakowa, 1910 r., Fotografie, pocztówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego antykwariusza z Kielc, sygn. 449
 19. Fotografia pocztówkowa zatytułowana - Piłsudski ze swym sztabem w Kielcach, 1914 r., Fotografie, pocztówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego antykwariusza z Kielc, sygn. 630
 20. Afisz zapraszający do składania datków na schronisko dla Legionistów Polskich w Kielcach, 1915 r., Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 15
 21. Afisz C. i K. Komendy Obwodowej w Pińczowie wzywający do pilnowania zwierząt domowych w związku z szerzącymi się w tym okresie chorobami zakaźnymi, 1916 r., C. i K. Komenda Obwodowa w Pińczowie, sygn. 469
 22. Apel Kieleckiego Komitetu Gwiazdkowego wzywający do zbierania datków na legionistów przebywających w kieleckim szpitalu, 1916 r., Archiwum Ordynacji Myszkowskich, sygn. 1217
 23. Plakat informujący o funkcjonowaniu i możliwościach oraz zaletach Zakładu Kąpielowego w Busku, 1918 r., C. i K. Komenda Powiatowa w Opocznie, sygn. 201
 24. Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego dotycząca powierzenia władzy Józefowi Piłsudskiemu, 1918r., Archiwum Ordynacji Myszkowskich, sygn. 1217
 25. Dyplom mistrzowski wydany przez Urząd Starszych Zgromadzenia Krawców w Warszawie dla Heleny Bieżanko, 1926 r., Izba Rzemieślnicza w Kielcach, sygn. 5816
 26. Plakat Marszu Szlakiem Kadrówki odbywającego się w ramach V Zjazdu Legionistów Polskich w Kielcach, 1926 r., Zbiór Edmunda Massalskiego z Kielc, sygn. 15
 27. Plakat „Zwiedzajcie Pomorze. Tanie wycieczki po Pomorzu i Wybrzeżu organizuje Pomorska Ajencja Turystyczna, 1929 r. Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 16377,
 28. Pocztówka przedstawiająca budowlę prochowni w Kielcach - Seria kart pocztowych – Pejzaże Kielc Władysława Szulca wydanych nakładem Polskiego Towarzystwa Księgarni Kolejowych Ruch Sp. Akcyjna, 1929 r., Fotografie, pocztówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego antykwariusza z Kielc, sygn. 565
 29. Plan miasta Sosnowca, 1932 r., Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 18759
 30. Afisz z programem uroczystości „Święta Żołnierza” obchodzonego w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, 1936 r., Akta miasta Końskie, sygn. 483
 31. Rysunek przedstawiający tragizm II wojny światowej, [Rysunki dzieci szkolnych pow. olkuskiego o tematyce z okresu okupacji hitlerowskiej], 1946 r., Kuratorium Okręgu Szkolnego, sygn. 259
 32. Kartka pocztowa napisana przez Jana Hamerę ze Stanowisk w powiecie koneckim z transportu sowieckiego z miejscowości Równe, 1940 r., Gminna Rada Narodowa w Miedzierzy, sygn. 158
 33. Kartka pocztowa napisana przez Jana Hamerę ze Stanowisk w powiecie koneckim z transportu sowieckiego z miejscowości Równe, 1940 r., Gminna Rada Narodowa w Miedzierzy, sygn. 158
 34. Fotografia przedstawiająca polskich zesłańców pracujących w kopalni złota na Syberii, bd., Zbiór Zbigniewa Wieczorka z Kielc, sygn. 1
 35. Niemiecki plakat propagandowy - Polki przy pracy rolnej w Rzeszy, bd., Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 287
 36. Fotografia z przedstawienia wg sztuki George`a Bernarda Shaw`a „Dom serc złamanych” w reżyserii Anatola Dębnickiego i Czesława Szpakowicza wystawionego przez żołnierzy znajdujących się w obozie jenieckim w Murnau, Fotografie, pocztówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego antykwariusza z Kielc, sygn. 198
 37. Plakat propagandowy – Chodź! razem z nami budować nowy dom - Polskę Ludową, bd., Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 504
 38. Plakat propagandowy - 1 maja świętem ludzi pracy, bd., Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach, sygn. 70
 39. Plakat z przedstawienia teatralnego "Zielony gil" Tirso de Molina w opracowaniu J. Tuwima i reżyseria Olgi Koszutskiej, scenografia Marian Gostyński, 1961 r., Państwowy Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. sygn. 117
 40. Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, Samochody „Star” podczas ekspedycji w Pirenejach, 1972 r., sygn. 12, spis 3
 41. Robot kuchenny i sokowirówka - urządzenia gospodarstwa domowego produkowane z Zakładach Metalowych Mesko w Skarżysku Kamiennej, 1974 r., Album dotyczący Zakładów Metalowych w Skarżysku Kamiennej z okazji 50-lecia, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach, sygn. 27
 42. Fragment broszury Solidarność Rzeszowska nr 14/25/ z 1981 r. z cytatami wypowiedzi Papieża - Św. Jana Pawła II, 1981 r., Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach, sygn. 5031
 43. …Aby jutro były z nas dumne - Głosujcie 4 czerwca ! – Solidarność, 1989  r., Depozyt Stowarzyszenia „Pamięć i Solidarność”
 44. Fragment Katalogu wyrobów Fabryki Radiatorów Stąporków S.A., 1998 r., Fabryka Radiatorów Stąporków S.A., sygn. 25
 45. Pismo Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego w Kielcach dotyczący wybudowania obelisku poświęconego powstańcom 1863 roku i żołnierzom Brygady Świętokrzyskiej w lesie koło Jasiowa na terenie gminy Zagnańsk, Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach, sygn. 7
 46. Projekt wybudowania obelisku powstańcom 1863 roku i żołnierzom Brygady Świętokrzyskiej Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach, sygn. 7
 47. Biuletyn informacyjny PGE Polska Grupa Energetyczna "Pod parasolem" magazyn pracowników GK PGE nr 1-8, strona tytułowa, 2010 r. Polska Grupa Energetyczna ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. w Skarżysku Kamiennej, sygn. 30
 48. „Zapisane w kadrach i sercach” - artykuł dot. katastrofy samolotu prezydenckiego 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem, 2010 r. Polska Grupa Energetyczna ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. w Skarżysku Kamiennej, sygn. 30

 

Wybór materiałów i opracowanie: Iwona Pogorzelska i Łukasz Guldon

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-06-09 10:46:58przez:
Opublikowano:2020-06-13 00:00:00przez:
Zmodyfikowano:2020-12-01 12:28przez:
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Kielcach
Odwiedziny:6084

Rejestr zmian

 • [2020-12-01 12:28:10]m
 • [2020-12-01 12:03:38]m
 • [2020-12-01 10:04:23]m