Archiwum Państwowe w Kielcach

Strona główna

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Posiedzenie Rady Naukowej i Zespołu Redakcyjnego Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych

2 czerwca 2020

W dniu 2 czerwca 2020 r. o godzinie 12.00 odbyło się wspólne Posiedzenie Rady Naukowej i Zespołu Redakcyjnego Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych, będące kontynuacją prac nad kolejnym tomem rocznika. Ze względu na zagrożenie spowodowane epidemią związane z wirusem Sars-CoV-2, organizacja spotkania wiązała się z pewnymi obostrzeniami i zachowaniem szczególnej ostrożności.

Czytaj więcej o: Posiedzenie Rady Naukowej i Zespołu Redakcyjnego Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych

Apel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych do kierujących jednostkami organizacyjnymi

2 czerwca 2020

Ze względu na obowiązujący w Polsce od początku marca br. stan epidemiologiczny spowodowany wirusem COVID-19, wszyscy zmuszeni zostaliśmy do przeorganizowania naszego dotychczasowego sposobu pracy. Wielu z Państwa podjęło szereg niestandardowych działań, zmierzających do zapewnienia w kierowanych przez Was jednostkach ciągłości wykonywania zadań w trybie pracy zdalnej, zagwarantowania ponadprzeciętnego bezpieczeństwa pracownikom, czy osobom zewnętrznym, które z jakichś względów musiały załatwiać sprawy osobiście w urzędzie. Wielu z Państwa zmuszonych zostało do czasowego zaniechania prowadzonej działalności. Wszystko to mogło mieć wpływ również na sposób zarządzania dokumentacją. Przebieg załatwiania spraw może być obecnie dokumentowany inaczej od sposobu przyjętego wcześniej.

Czytaj więcej o: Apel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych do kierujących jednostkami organizacyjnymi
Przejdź do - Klasa%204%20B%20Miejskiej%20Szkoły%20Handlowej%20w%20Kielcach%201917%20r.%20-%20zbiór%20prywatny

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów - o dzieciach, dla dzieci i dla nas współczesnych - w kieleckich archiwaliach i nie tylko… - „Szkoła i dziecko”

1 czerwca 2020

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów Archiwum Państwowe w Kielcach prezentuje cykl wystaw online poświęconych dzieciom. Wystawy te będzie można zobaczyć na stronie internetowej naszego Archiwum w dniach 1, 3, 5, 7 i 9 czerwca.

Czytaj więcej o: Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów - o dzieciach, dla dzieci i dla nas współczesnych - w kieleckich archiwaliach i nie tylko… - „Szkoła i dziecko”

Ogłoszenie !

21 maja 2020

Archiwum Państwowe w Kielcach informuje, że od 25 maja 2020 roku wznawia:

 - bezpośrednią obsługę interesantów w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach oraz w Oddziale Zamiejscowym w Sandomierzu,

 - funkcjonowanie Czytelni Akt w Archiwum Państwowym w Kielcach oraz w Oddziale w Sandomierzu.

 

Niezbędne jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty:

Rezerwacja miejsc jest możliwa od 22 maja 2020 roku:

  • w Czytelni Akt w Kielcach pod numerem telefonu: 41 260 53 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: czytelnia@kielce.ap.gov.pl.
  • w Czytelni Akt w Sandomierzu pod numerem telefonu: 15 832 25 09 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sandomierz@kielce.ap.gov.pl.

Zasady funkcjonowania POK i Czytelni Akt

  1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku zobowiązane są mieć osłoniętą twarz (usta i nos) za pomocą maseczki/przyłbicy lub w inny adekwatny sposób przez cały czas pobytu w Archiwum.
  2. Wszystkie osoby zobowiązane są także do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu do Archiwum. Korzystającym z Czytelni Akt zaleca się używanie rękawiczek.
  3. Wszystkie osoby wchodzące na teren budynku Archiwum poddawane są badaniu pod kątem występowania podwyższonej temperatury. W przypadku stwierdzenia, że temperatura u badanej osoby wynosi 38 stopni lub więcej, nie może wejść na teren budynku Archiwum.
  4. Liczba miejsc w Czytelni Akt w Archiwum Państwowym w Kielcach została ograniczona do 6 stanowisk. W Oddziale Zamiejscowym w Sandomierzu są to 2 stanowiska.
  5. Punkt Obsługi obsługuje klientów pojedynczo.
  6. Kolejne osoby chcące skorzystać z obsługi Archiwum oczekują na swoją kolej z zachowaniem bezpiecznej odległości, minimum 2 metry.
  7. Złożone podania i dokumenty poddawane są jednodniowej kwarantannie.

 

Prosimy o stosowanie się do powyższych, niezbędnych ze względu na istniejącą sytuację, ograniczeń. Ze względu na bezpieczeństwo innych korzystających oraz personelu Archiwum, możliwe jest, w razie rażącego nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, ograniczenie możliwości korzystania z materiałów archiwalnych.

Jednocześnie gorąco zachęcamy do korzystania z informacji dotyczących Archiwum Państwowego w Kielcach (i innych archiwów państwowych) dostępnych na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl. Na portalu oprócz szczegółowych informacji o zasobie Archiwum dostępne są także skany materiałów archiwalnych. Kopie cyfrowe akt urodzeń, małżeństw i zgonów dostępne są także na stronie www.genealodzy.pl.

 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie !

W 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II

18 maja 2020

Wadowice – miasto zlokalizowane na styku Beskidu Małego, Beskidu Średniego i Pogórza Śląskiego, kojarzone jest jako miejsce narodzin i młodzieńczych lat Karola Wojtyły, późniejszego Świętego Jana Pawła II. Tutaj 18 maja 1984 r. w 64. rocznicę urodzin papieża otwarte zostało Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest to najstarsze muzeum upamiętniające życie Jana Pawła II i jego związki z krajem ojczystym.

Czytaj więcej o: W 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II
Przejdź do -

100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II

18 maja 2020

W dniu 18 maja obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II. Z tej okazji Archiwum Państwowe w Kielcach prezentuje wybór znaczków pocztowych poświęconych postaci Świętego Jana Pawła II ze zbiorów prywatnych Państwa Anny i Rafała Chałońskich, pracowników Archiwum Państwowego w Kielcach.

Czytaj więcej o: 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II
Przejdź do - Urząd%20Wojewódzki%20Kielecki%20I,%20sygn.%2018561

15 maja - dzień Św. Izydora Oracza

15 maja 2020

15 maja obchodzimy dzień Św. Izydora Oracza, świętego katolickiego żyjącego na przełomie XI i XII wieku w Hiszpanii. Św. Izydor Oracz jest patronem Madrytu, rolników, osób ciężko pracujących, orędownikiem w czasie suszy, opiekunem zwierząt domowych oraz patronem osób opiekujących się zwierzętami.

Czytaj więcej o: 15 maja - dzień Św. Izydora Oracza
Przejdź do -

8 maja - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

6 maja 2020

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca obchodzony jest 8 maja, w rocznicę urodzin założyciela – Henry’iego Dunanta. W Polsce w dniach 8-15 maja obchodzony jest Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża.

Czytaj więcej o: 8 maja - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
Przejdź do - Zbiór%20Krystyny%20Wojciechowskiej%20ze%20Skarżyska%20Kamiennej,%20sygn.%207

4 maja - Dzień Świętego Floriana

4 maja 2020

4 maja, dzień Świętego Floriana, to święto wykonawców zawodów związanych z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Święto to obchodzone jest w dniu upamiętniającym męczeńską śmierć świętego Floriana.

Czytaj więcej o: 4 maja - Dzień Świętego Floriana
Przejdź do - 1916.%20Zbiór%20Edmunda%20Massalskiego%20z%20Kielc,%20sygn.%2014

Konstytucja 3 Maja

30 kwietnia 2020

229 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Czytaj więcej o: Konstytucja 3 Maja