Procedura recenzowania

10 czerwca 2015

1. Do oceny publikacji powoływani są recenzenci kompetentni w dziedzinie historii i archiwistyki. Wyboru recenzentów dokonuje Zarząd Kieleckiego Towarzystwa Naukowego spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę Programową „Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych".


2. Nadesłane artykuły i wydawnictwa źródłowe są poddawane ocenie wstępnej przez członków Rady Programowej i Komitetu Redakcyjnego, a następnie recenzowane przez dwóch kompetentnych recenzentów niebędących członkami Rady Programowej i Komitetu Redakcyjnego, niezatrudnionych w jednostce wydającej czasopismo.


3. Wszystkie publikowane artykuły są recenzowane w trybie anonimowym.


4. Każda recenzja posiada formę pisemną, której podstawą jest formularz recenzji i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.


5. Po zakończeniu recenzowania Autor jest informowany o wynikach oceny oraz otrzymuję recenzję do wglądu, celem dokonania korekty tekstu według wskazań recenzentów.


6. Lista recenzentów jest publikowana w każdym z numerów czasopisma oraz na portalu internetowym Archiwum Państwowego w Kielcach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-10
Data publikacji:2015-06-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5269