Archiwum Państwowe w Kielcach

Ogłoszenie !

Archiwum Państwowe w Kielcach informuje, że od 18 stycznia 2021 roku wznawia:

 • bezpośrednią obsługę interesantów w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach oraz w Oddziale w Sandomierzu
 • funkcjonowanie Czytelni Akt w Archiwum Państwowym w Kielcach oraz w Oddziale w Sandomierzu
 • Niezbędne jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty - rezerwacja miejsc jest możliwa od 15 stycznia 2021 roku:

             - w Czytelni Akt w Kielcach pod numerem telefonu: 41 260 53 12

             lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: czytelnia@kielce.ap.gov.pl

             - w Czytelni Akt w Sandomierzu pod numerem telefonu: 15 832 25 09

             lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sandomierz@kielce.ap.gov.pl

 • zamówienie (rewers) na materiały archiwalne należy składać, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem (do godziny 12.00 dnia poprzedzającego wizytę)

             - zgłoszenie użytkownika

             - rewers

 

Zasady funkcjonowania POK i Czytelni Akt

 1. Czytelnie Akt czynne są w godzinach 8.30-15.00.
 2. Od godziny 11.30 do godziny 12.00 wprowadza się 30 minutową przerwę na dezynfekcję i przewietrzenie Czytelni.
 3. Liczba miejsc w Czytelni Akt w Archiwum Państwowym w Kielcach została ograniczona
  do 6 stanowisk. W Oddziale w Sandomierzu są to 2 stanowiska.
 4. Wszystkie osoby wchodzące do budynku zobowiązane są mieć osłoniętą twarz (usta i nos) za pomocą maseczki/przyłbicy przez cały czas pobytu w Archiwum.
 5. Wszystkie osoby zobowiązane są także do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu do Archiwum. Korzystającym z Czytelni Akt zaleca się używanie rękawiczek.
 6. Wszystkie osoby wchodzące na teren budynku Archiwum poddawane są badaniu pod kątem występowania podwyższonej temperatury. W przypadku stwierdzenia, że temperatura
  u badanej osoby wynosi 38 stopni lub więcej, nie może ona wejść na teren budynku Archiwum.
 7. Punkt Obsługi obsługuje klientów pojedynczo.
 8. Kolejne osoby chcące skorzystać z obsługi POK oczekują na swoją kolej z zachowaniem bezpiecznej odległości, minimum 2 metry.
 9. Złożone podania i dokumenty poddawane są jednodniowej kwarantannie.

 

Prosimy o stosowanie się do powyższych, niezbędnych ze względu na istniejącą sytuację, ograniczeń. Ze względu na bezpieczeństwo innych korzystających oraz pracowników Archiwum, możliwe jest, w razie rażącego nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, ograniczenie możliwości korzystania z materiałów archiwalnych.

Jednocześnie gorąco zachęcamy do korzystania z informacji dotyczących Archiwum Państwowego w Kielcach (i innych archiwów państwowych) dostępnych na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl. Na portalu oprócz szczegółowych informacji o zasobie Archiwum dostępne są także skany materiałów archiwalnych. Kopie cyfrowe akt urodzeń, małżeństw i zgonów dostępne są także na stronie www.genealodzy.pl , https://geneteka.genealodzy.pl/ , https://geneszukacz.genealodzy.pl/ https://metryki.genbaza.pl/.

 

Kielce, dn. 14.01.2021 r.

Dyrektor

     Archiwum Państwowego w Kielcach

  Wiesława Rutkowska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-14 15:57:20przez:
Opublikowano:2021-01-14 00:00:00przez: AK
Zmodyfikowano:2021-01-15 12:24przez: AK
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Kielcach
Odwiedziny:379

Rejestr zmian

 • [2021-01-15 12:24:38]AKm
 • [2021-01-15 12:21:52]AKm
 • [2021-01-15 12:21:24]AKm
 • [2021-01-15 12:16:50]AKm
 • [2021-01-15 09:25:16]AKm
 • [2021-01-14 16:21:08]AKm
 • [2021-01-14 16:20:50]AKm
 • [2021-01-14 16:20:29]AKm
 • [2021-01-14 16:18:30]AKm
 • [2021-01-14 16:17:11]AKm
 • [2021-01-14 16:09:21]AKm
 • [2021-01-14 16:08:37]AKm
 • [2021-01-14 16:06:50]AKm
 • [2021-01-14 16:04:35]AKm
 • [2021-01-14 16:03:06]AKm
 • [2021-01-14 16:02:10]AKm
 • [2021-01-14 16:01:37]AKm
 • [2021-01-14 16:00:44]AKm
 • [2021-01-14 15:59:56]AKm
 • [2021-01-14 15:59:15]AKm
 • [2021-01-14 15:58:57]AKm
 • [2021-01-14 15:57:42]AKm
 • [2021-01-14 15:55:14]AKn