Archiwum Państwowe w Kielcach

W stulecie dekretu "O organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaljami"

6 lutego 2019

W chwili odzyskania niepodległości, w 1918 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na prośbę Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydało okólnik wzywający wszystkich obywateli, aby pozostające bez opieki i narażone na zniszczenie akta po byłych urzędach rosyjskich i okupacyjnych tymczasowo zabezpieczyć.

W Kielcach archiwalia wymagające zabezpieczenia i konserwacji znajdowały się w opuszczonym gmachu Rządu Gubernialnego, na korytarzu pierwszego piętra. W takim stanie zastał je wydelegowany w 1920 roku do Kielc urzędnik Wydziału Archiwów Państwowych Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Aleksander Markiewicz.
W memoriale skierowanym do wojewody kieleckiego doniósł o zaniedbaniu, w jakim znajdowały się cenne zarówno historycznie, jak i praktycznie akta. Wskazał jednocześnie
na konieczność znalezienia odpowiedniego lokalu, gdzie mogłoby zostać zorganizowane archiwum państwowe. Lokal planowanego archiwum miał obejmować powierzchnię
ok. 300 m kw., winien być zabezpieczony przed pożarem, murowany, kryty blachą i nie powinien znajdować się bezpośrednio w sąsiedztwie domów drewnianych. Poszukiwania odpowiedniego lokalu nie przyniosły jednak początkowo rezultatów. Dopiero w drugiej połowie 1922 roku Urząd Wojewódzki w Kielcach przydzielił archiwum 3 pomieszczenia w budynku urzędu, przy czym przejęcie pomieszczeń uzależnił od szybkiego przyjazdu delegata, któremu te pomieszczenia miały być przekazane. Delegatem tym został Aleksander Markiewicz, a przekazanie lokalu, w którym od 1 stycznia 1923 r. archiwum kieleckie rozpoczęło swą faktyczną działalność, nastąpiło 31 listopada 1922 roku.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Memoriał delegata MWRiOP Aleksandra Markiewicza skierowany do Wojewody Kieleckiego w sprawie zabezpieczenia materiałów archiwalnych pozostałych po urzędach rosyjskich i utworzenia Archiwum w Kielcach, 28 kwietnia 1920 r., AP Kielce sygn.13, k.3-4

  Memoriał delegata MWRiOP Aleksandra Markiewicza skierowany do Wojewody Kieleckiego w sprawie zabezpieczenia materiałów archiwalnych pozostałych po urzędach rosyjskich i utworzenia Archiwum w Kielcach, 28 kwietnia 1920 r., AP Kielce sygn.13, k.3-4

 • Powiększ zdjęcie Memoriał delegata MWRiOP Aleksandra Markiewicza skierowany do Wojewody Kieleckiego w sprawie zabezpieczenia materiałów archiwalnych pozostałych po urzędach rosyjskich i utworzenia Archiwum w Kielcach, 28 kwietnia 1920 r., AP Kielce sygn.13, k.3-4

  Memoriał delegata MWRiOP Aleksandra Markiewicza skierowany do Wojewody Kieleckiego w sprawie zabezpieczenia materiałów archiwalnych pozostałych po urzędach rosyjskich i utworzenia Archiwum w Kielcach, 28 kwietnia 1920 r., AP Kielce sygn.13, k.3-4

 • Powiększ zdjęcie Memoriał delegata MWRiOP Aleksandra Markiewicza skierowany do Wojewody Kieleckiego w sprawie zabezpieczenia materiałów archiwalnych pozostałych po urzędach rosyjskich i utworzenia Archiwum w Kielcach, 28 kwietnia 1920 r., AP Kielce sygn.13, k.3-4

  Memoriał delegata MWRiOP Aleksandra Markiewicza skierowany do Wojewody Kieleckiego w sprawie zabezpieczenia materiałów archiwalnych pozostałych po urzędach rosyjskich i utworzenia Archiwum w Kielcach, 28 kwietnia 1920 r., AP Kielce sygn.13, k.3-4

 • Powiększ zdjęcie Memoriał delegata MWRiOP Aleksandra Markiewicza skierowany do Wojewody Kieleckiego w sprawie zabezpieczenia materiałów archiwalnych pozostałych po urzędach rosyjskich i utworzenia Archiwum w Kielcach, 28 kwietnia 1920 r., AP Kielce sygn.13, k.3-4

  Memoriał delegata MWRiOP Aleksandra Markiewicza skierowany do Wojewody Kieleckiego w sprawie zabezpieczenia materiałów archiwalnych pozostałych po urzędach rosyjskich i utworzenia Archiwum w Kielcach, 28 kwietnia 1920 r., AP Kielce sygn.13, k.3-4

 • Powiększ zdjęcie Pismo Wojewody Kieleckiego skierowane do Prezydenta miasta Kielc w sprawie przydzielenia, spełniającego stosowne ku temu warunki, lokalu dla Archiwum, 4 maja 1920 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 13, k. 6

  Pismo Wojewody Kieleckiego skierowane do Prezydenta miasta Kielc w sprawie przydzielenia, spełniającego stosowne ku temu warunki, lokalu dla Archiwum, 4 maja 1920 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 13, k. 6

 • Powiększ zdjęcie Prośba MWRiOP do Wojewody Kieleckiego w sprawie przydzielenia lokalu na Archiwum, 3 października 1922 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 73, s. 17

  Prośba MWRiOP do Wojewody Kieleckiego w sprawie przydzielenia lokalu na Archiwum, 3 października 1922 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 73, s. 17

 • Powiększ zdjęcie Przykłady kwerend realizowanych w 1927 r. Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 32, s. 70, 84, 89, 96

  Przykłady kwerend realizowanych w 1927 r. Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 32, s. 70, 84, 89, 96

 • Powiększ zdjęcie Przykłady kwerend realizowanych w 1927 r. Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 32, s. 70, 84, 89, 96

  Przykłady kwerend realizowanych w 1927 r. Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 32, s. 70, 84, 89, 96

 • Powiększ zdjęcie Przykłady kwerend realizowanych w 1927 r. Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 32, s. 70, 84, 89, 96

  Przykłady kwerend realizowanych w 1927 r. Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 32, s. 70, 84, 89, 96

 • Powiększ zdjęcie Przykłady kwerend realizowanych w 1927 r. Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 32, s. 70, 84, 89, 96

  Przykłady kwerend realizowanych w 1927 r. Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 32, s. 70, 84, 89, 96

 • Powiększ zdjęcie Korespondencja w sprawie zamówienia półek oraz przegródek do nich, mających umożliwić przechowywanie zasobu 26 stycznia 1928 r., 9, 15, marca 1928 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 87, s. 77, 81, 83, 94

  Korespondencja w sprawie zamówienia półek oraz przegródek do nich, mających umożliwić przechowywanie zasobu 26 stycznia 1928 r., 9, 15, marca 1928 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 87, s. 77, 81, 83, 94

 • Powiększ zdjęcie Korespondencja w sprawie zamówienia półek oraz przegródek do nich, mających umożliwić przechowywanie zasobu 26 stycznia 1928 r., 9, 15, marca 1928 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 87, s. 77, 81, 83, 94

  Korespondencja w sprawie zamówienia półek oraz przegródek do nich, mających umożliwić przechowywanie zasobu 26 stycznia 1928 r., 9, 15, marca 1928 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 87, s. 77, 81, 83, 94

 • Powiększ zdjęcie Korespondencja w sprawie zamówienia półek oraz przegródek do nich, mających umożliwić przechowywanie zasobu 26 stycznia 1928 r., 9, 15, marca 1928 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 87, s. 77, 81, 83, 94

  Korespondencja w sprawie zamówienia półek oraz przegródek do nich, mających umożliwić przechowywanie zasobu 26 stycznia 1928 r., 9, 15, marca 1928 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 87, s. 77, 81, 83, 94

 • Powiększ zdjęcie Korespondencja w sprawie zamówienia półek oraz przegródek do nich, mających umożliwić przechowywanie zasobu 26 stycznia 1928 r., 9, 15, marca 1928 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 87, s. 77, 81, 83, 94

  Korespondencja w sprawie zamówienia półek oraz przegródek do nich, mających umożliwić przechowywanie zasobu 26 stycznia 1928 r., 9, 15, marca 1928 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 87, s. 77, 81, 83, 94

 • Powiększ zdjęcie Pismo Wojewody Kieleckiego do MWRiOP w sprawie budowy nowego, stosownego, gmachu archiwalnego w Kielcach, 14 czerwca 1930 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 88, s. 1-2

  Pismo Wojewody Kieleckiego do MWRiOP w sprawie budowy nowego, stosownego, gmachu archiwalnego w Kielcach, 14 czerwca 1930 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 88, s. 1-2

 • Powiększ zdjęcie Pismo Wojewody Kieleckiego do MWRiOP w sprawie budowy nowego, stosownego, gmachu archiwalnego w Kielcach, 14 czerwca 1930 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 88, s. 1-2

  Pismo Wojewody Kieleckiego do MWRiOP w sprawie budowy nowego, stosownego, gmachu archiwalnego w Kielcach, 14 czerwca 1930 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 88, s. 1-2

 • Powiększ zdjęcie Charakterystyka archiwaliów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach stan na dzień 25 października 1932 r. podpisana przez L. Bazylewskiego, Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 88, s. 6-7

  Charakterystyka archiwaliów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach stan na dzień 25 października 1932 r. podpisana przez L. Bazylewskiego, Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 88, s. 6-7

 • Powiększ zdjęcie Charakterystyka archiwaliów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach stan na dzień 25 października 1932 r. podpisana przez L. Bazylewskiego, Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 88, s. 6-7

  Charakterystyka archiwaliów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach stan na dzień 25 października 1932 r. podpisana przez L. Bazylewskiego, Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 88, s. 6-7

 • Powiększ zdjęcie Protokoły dotyczące inwestycji, jakie wkładano w ulepszanie warunków przechowywania zasobu sporządzone przez Ferdynanda Krone, 21 listopada 1935 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 89, s. 33-39

  Protokoły dotyczące inwestycji, jakie wkładano w ulepszanie warunków przechowywania zasobu sporządzone przez Ferdynanda Krone, 21 listopada 1935 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 89, s. 33-39

 • Powiększ zdjęcie Protokoły dotyczące inwestycji, jakie wkładano w ulepszanie warunków przechowywania zasobu sporządzone przez Ferdynanda Krone, 21 listopada 1935 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 89, s. 33-39

  Protokoły dotyczące inwestycji, jakie wkładano w ulepszanie warunków przechowywania zasobu sporządzone przez Ferdynanda Krone, 21 listopada 1935 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 89, s. 33-39

 • Powiększ zdjęcie Protokoły dotyczące inwestycji, jakie wkładano w ulepszanie warunków przechowywania zasobu sporządzone przez Ferdynanda Krone, 21 listopada 1935 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 89, s. 33-39

  Protokoły dotyczące inwestycji, jakie wkładano w ulepszanie warunków przechowywania zasobu sporządzone przez Ferdynanda Krone, 21 listopada 1935 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 89, s. 33-39

 • Powiększ zdjęcie Protokoły dotyczące inwestycji, jakie wkładano w ulepszanie warunków przechowywania zasobu sporządzone przez Ferdynanda Krone, 21 listopada 1935 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 89, s. 33-39

  Protokoły dotyczące inwestycji, jakie wkładano w ulepszanie warunków przechowywania zasobu sporządzone przez Ferdynanda Krone, 21 listopada 1935 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 89, s. 33-39

 • Powiększ zdjęcie Protokoły dotyczące inwestycji, jakie wkładano w ulepszanie warunków przechowywania zasobu sporządzone przez Ferdynanda Krone, 21 listopada 1935 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 89, s. 33-39

  Protokoły dotyczące inwestycji, jakie wkładano w ulepszanie warunków przechowywania zasobu sporządzone przez Ferdynanda Krone, 21 listopada 1935 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 89, s. 33-39

 • Powiększ zdjęcie Protokoły dotyczące inwestycji, jakie wkładano w ulepszanie warunków przechowywania zasobu sporządzone przez Ferdynanda Krone, 21 listopada 1935 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 89, s. 33-39

  Protokoły dotyczące inwestycji, jakie wkładano w ulepszanie warunków przechowywania zasobu sporządzone przez Ferdynanda Krone, 21 listopada 1935 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 89, s. 33-39

 • Powiększ zdjęcie Protokoły dotyczące inwestycji, jakie wkładano w ulepszanie warunków przechowywania zasobu sporządzone przez Ferdynanda Krone, 21 listopada 1935 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 89, s. 33-39

  Protokoły dotyczące inwestycji, jakie wkładano w ulepszanie warunków przechowywania zasobu sporządzone przez Ferdynanda Krone, 21 listopada 1935 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 89, s. 33-39

 • Powiększ zdjęcie Pismo Archiwum Państwowego w Kielcach skierowane do Wydziału Archiwów Państwowych wyjaśniające kwestie dofinansowania na zakup opału dla Archiwum, 3 lutego 1937 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 90, s. 3-5

  Pismo Archiwum Państwowego w Kielcach skierowane do Wydziału Archiwów Państwowych wyjaśniające kwestie dofinansowania na zakup opału dla Archiwum, 3 lutego 1937 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 90, s. 3-5

 • Powiększ zdjęcie Pismo Archiwum Państwowego w Kielcach skierowane do Wydziału Archiwów Państwowych wyjaśniające kwestie dofinansowania na zakup opału dla Archiwum, 3 lutego 1937 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 90, s. 3-5

  Pismo Archiwum Państwowego w Kielcach skierowane do Wydziału Archiwów Państwowych wyjaśniające kwestie dofinansowania na zakup opału dla Archiwum, 3 lutego 1937 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 90, s. 3-5

 • Powiększ zdjęcie Pismo Archiwum Państwowego w Kielcach skierowane do Wydziału Archiwów Państwowych wyjaśniające kwestie dofinansowania na zakup opału dla Archiwum, 3 lutego 1937 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 90, s. 3-5

  Pismo Archiwum Państwowego w Kielcach skierowane do Wydziału Archiwów Państwowych wyjaśniające kwestie dofinansowania na zakup opału dla Archiwum, 3 lutego 1937 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 90, s. 3-5

 • Powiększ zdjęcie Protokół zdawczo odbiorczy z 23 marca 1937 r. opisujący stan lokalu, w którym znajduje się Archiwum, Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 90, s 21-22

  Protokół zdawczo odbiorczy z 23 marca 1937 r. opisujący stan lokalu, w którym znajduje się Archiwum, Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 90, s 21-22

 • Powiększ zdjęcie Protokół zdawczo odbiorczy z 23 marca 1937 r. opisujący stan lokalu, w którym znajduje się Archiwum, Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 90, s 21-22

  Protokół zdawczo odbiorczy z 23 marca 1937 r. opisujący stan lokalu, w którym znajduje się Archiwum, Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 90, s 21-22

 • Powiększ zdjęcie Korespondencja dotycząca wykonania polecenia Wojewody Kieleckiego w zakresie upiększania i utrzymywania w czystości budynków urzędowych w Kielcach, 1-2, 9, 23 czerwca 1938 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 91, s. 11-12, 15

  Korespondencja dotycząca wykonania polecenia Wojewody Kieleckiego w zakresie upiększania i utrzymywania w czystości budynków urzędowych w Kielcach, 1-2, 9, 23 czerwca 1938 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 91, s. 11-12, 15

 • Powiększ zdjęcie Korespondencja dotycząca wykonania polecenia Wojewody Kieleckiego w zakresie upiększania i utrzymywania w czystości budynków urzędowych w Kielcach, 1-2, 9, 23 czerwca 1938 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 91, s. 11-12, 15

  Korespondencja dotycząca wykonania polecenia Wojewody Kieleckiego w zakresie upiększania i utrzymywania w czystości budynków urzędowych w Kielcach, 1-2, 9, 23 czerwca 1938 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 91, s. 11-12, 15

 • Powiększ zdjęcie Korespondencja dotycząca wykonania polecenia Wojewody Kieleckiego w zakresie upiększania i utrzymywania w czystości budynków urzędowych w Kielcach, 1-2, 9, 23 czerwca 1938 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 91, s. 11-12, 15

  Korespondencja dotycząca wykonania polecenia Wojewody Kieleckiego w zakresie upiększania i utrzymywania w czystości budynków urzędowych w Kielcach, 1-2, 9, 23 czerwca 1938 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 91, s. 11-12, 15

 • Powiększ zdjęcie Korespondencja z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie stanu lokalu Archiwum przy ul. Mickiewicza 5 i stosowania środków zaradczych - metody odkurzania akt, 10 i 31 maja 1939, AP Kielce, sygn. 91, s. 11-12, 15

  Korespondencja z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie stanu lokalu Archiwum przy ul. Mickiewicza 5 i stosowania środków zaradczych - metody odkurzania akt, 10 i 31 maja 1939, AP Kielce, sygn. 91, s. 11-12, 15

 • Powiększ zdjęcie Korespondencja z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie stanu lokalu Archiwum przy ul. Mickiewicza 5 i stosowania środków zaradczych - metody odkurzania akt, 10 i 31 maja 1939, AP Kielce, sygn. 91, s. 11-12, 15

  Korespondencja z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie stanu lokalu Archiwum przy ul. Mickiewicza 5 i stosowania środków zaradczych - metody odkurzania akt, 10 i 31 maja 1939, AP Kielce, sygn. 91, s. 11-12, 15

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-06
Data publikacji:2019-02-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1811