Archiwum Państwowe w Kielcach

27 września – ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI

25 września 2020

Święto zostało ustanowione w 1979 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. Obchody mają kształtować społeczną świadomość dotyczącą znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, zarówno w aspekcie kulturowym, politycznym i gospodarczym.

Pierwsze obchody odbyły się w 1980 roku pod hasłem „Tourism's contribution to the preservation of cultural heritage and to peace and mutual understanding” („Wkład turystyki dla zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”). Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat roli turystyki w ramach społeczności międzynarodowej
i pokazania, jak wpływa na społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na całym świecie. Na XII sesji w Stambule w Turcji, w październiku 1997 roku Zgromadzenie Ogólne UNWTO postanowiło wyznaczyć kraj podejmujący co roku działania jako partner
w organizowaniu obchodów Światowego Dnia Turystyki.

27 września br. obchodzony będzie Światowy Dzień Turystyki. Tegoroczna trzydziesta edycja odbędzie się pod hasłem "Świętując różnorodność".

W Polsce 23 lipca obchodzone jest nieformalne święto Dzień Włóczykija. To dobry dzień na krótką wyprawę albo chociaż na spacer. Tak naprawdę wszyscy mamy w sobie „żyłkę” do bycia Włóczykijem i podróżowania. Określenie to oznacza po prostu turystę, który zwiedził lub zwiedza duży obszar świata lub kraju. Co ciekawe, pojęcie to pochodzi od średniowiecznych studentów - żaków, którzy, wędrując od miasteczka do miasteczka, zajmowali się w celach zarobkowych tworzeniem i odtwarzaniem świeckiej poezji miłosnej, satyrycznej
i okolicznościowej.

Poniższa galeria prezentuje jedynie niewielką część materiałów jakie odnaleźć można w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, a związanych z tematem turystyki i podróżowania.

                                                                                                                              Opracowała Paulina Kaleta

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie Związku Polskich Towarzystw Turystycznych z działalności w 1928 r., UWK I, sygn. arch. 16384

  Sprawozdanie Związku Polskich Towarzystw Turystycznych z działalności w 1928 r., UWK I, sygn. arch. 16384

 • Powiększ zdjęcie II Zjazd Delegatów Związku Polskich Towarzystw Turystycznych, Warszawa 17 marca 1929 r., UWK I, sygn. arch. 16384

  II Zjazd Delegatów Związku Polskich Towarzystw Turystycznych, Warszawa 17 marca 1929 r., UWK I, sygn. arch. 16384

 • Powiększ zdjęcie II Zjazd Delegatów Związku Polskich Towarzystw Turystycznych, Warszawa 17 marca 1929 r., UWK I, sygn. arch. 16384

  II Zjazd Delegatów Związku Polskich Towarzystw Turystycznych, Warszawa 17 marca 1929 r., UWK I, sygn. arch. 16384

 • Powiększ zdjęcie Fotografia budowy pawilonu wystawowego, fot. R.S. Ulatowski, Poznań 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16384

  Fotografia budowy pawilonu wystawowego, fot. R.S. Ulatowski, Poznań 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16384

 • Powiększ zdjęcie Szkic Pawilonu Turystyki powstałego na Międzynarodową Wystawę Komunikacji i Turystyki w 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16384

  Szkic Pawilonu Turystyki powstałego na Międzynarodową Wystawę Komunikacji i Turystyki w 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16384

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik - Katalog Międzynarodowej Wystawy Komunikacji i Turystyki w Poznaniu, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16384

  Przewodnik - Katalog Międzynarodowej Wystawy Komunikacji i Turystyki w Poznaniu, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16384

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik - Katalog Międzynarodowej Wystawy Komunikacji i Turystyki w Poznaniu, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16384

  Przewodnik - Katalog Międzynarodowej Wystawy Komunikacji i Turystyki w Poznaniu, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16384

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik - Katalog Międzynarodowej Wystawy Komunikacji i Turystyki w Poznaniu, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16384

  Przewodnik - Katalog Międzynarodowej Wystawy Komunikacji i Turystyki w Poznaniu, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16384

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik - Katalog Międzynarodowej Wystawy Komunikacji i Turystyki w Poznaniu, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16384

  Przewodnik - Katalog Międzynarodowej Wystawy Komunikacji i Turystyki w Poznaniu, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16384

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik - Katalog Międzynarodowej Wystawy Komunikacji i Turystyki w Poznaniu, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16384

  Przewodnik - Katalog Międzynarodowej Wystawy Komunikacji i Turystyki w Poznaniu, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16384

 • Powiększ zdjęcie Krajoznawcza Wystawa Fotograficzna, UWK I, sygn. arch. 16384

  Krajoznawcza Wystawa Fotograficzna, UWK I, sygn. arch. 16384

 • Powiększ zdjęcie Informator o tym Co Należy Zwiedzić w Województwie Krakowskiem, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16377

  Informator o tym Co Należy Zwiedzić w Województwie Krakowskiem, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16377

 • Powiększ zdjęcie Informator o tym Co Należy Zwiedzić w Województwie Krakowskiem, 1930 r. UWK I, sygn. arch. 16377

  Informator o tym Co Należy Zwiedzić w Województwie Krakowskiem, 1930 r. UWK I, sygn. arch. 16377

 • Powiększ zdjęcie Informator o tym Co Należy Zwiedzić w Województwie Krakowskiem, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16377

  Informator o tym Co Należy Zwiedzić w Województwie Krakowskiem, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16377

 • Powiększ zdjęcie Informator o tym Co Należy Zwiedzić w Województwie Krakowskiem, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16377

  Informator o tym Co Należy Zwiedzić w Województwie Krakowskiem, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16377

 • Powiększ zdjęcie Folder Zwiedzajcie Podole, Tarnopol, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16377

  Folder Zwiedzajcie Podole, Tarnopol, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16377

 • Powiększ zdjęcie Folder Zwiedzajcie Podole, Tarnopol, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16377

  Folder Zwiedzajcie Podole, Tarnopol, 1930 r., UWK I, sygn. arch. 16377

 • Powiększ zdjęcie Zwiedzajcie Wołyń, prospekt informacyjny przygotowany przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Łucku, UWK I, sygn. arch. 16863

  Zwiedzajcie Wołyń, prospekt informacyjny przygotowany przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Łucku, UWK I, sygn. arch. 16863

 • Powiększ zdjęcie Zwiedzajcie Wołyń, prospekt informacyjny przygotowany przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Łucku, UWK I, sygn. arch. 16863

  Zwiedzajcie Wołyń, prospekt informacyjny przygotowany przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Łucku, UWK I, sygn. arch. 16863

 • Powiększ zdjęcie Plakat zachęcający do zwiedzania Pomorza i Wybrzeża, 1929 r., UWK I, sygn. arch. 19377

  Plakat zachęcający do zwiedzania Pomorza i Wybrzeża, 1929 r., UWK I, sygn. arch. 19377

 • Powiększ zdjęcie Informator Pomorskiej Agencji Turystycznej w Toruniu, UWK I, sygn. arch. 16377

  Informator Pomorskiej Agencji Turystycznej w Toruniu, UWK I, sygn. arch. 16377

 • Powiększ zdjęcie Informator Pomorskiej Agencji Turystycznej w Toruniu, UWK I, sygn. arch. 16377

  Informator Pomorskiej Agencji Turystycznej w Toruniu, UWK I, sygn. arch. 16377

 • Powiększ zdjęcie Informator Pomorskiej Agencji Turystycznej w Toruniu, UWK I, sygn. arch. 16377

  Informator Pomorskiej Agencji Turystycznej w Toruniu, UWK I, sygn. arch. 16377

 • Powiększ zdjęcie Informator Pomorskiej Agencji Turystycznej w Toruniu, UWK I, sygn. arch. 16377

  Informator Pomorskiej Agencji Turystycznej w Toruniu, UWK I, sygn. arch. 16377

 • Powiększ zdjęcie Informator Pomorskiej Agencji Turystycznej w Toruniu, UWK I, sygn. arch. 16377

  Informator Pomorskiej Agencji Turystycznej w Toruniu, UWK I, sygn. arch. 16377

 • Powiększ zdjęcie Informator Pomorskiej Agencji Turystycznej w Toruniu, UWK I, sygn. arch. 16377

  Informator Pomorskiej Agencji Turystycznej w Toruniu, UWK I, sygn. arch. 16377

 • Powiększ zdjęcie Bezpłatny prospekt Dolina Popradu, UWK I, sygn. arch. 16863

  Bezpłatny prospekt Dolina Popradu, UWK I, sygn. arch. 16863

 • Powiększ zdjęcie Bezpłatny prospekt Dolina Popradu, UWK I, sygn. arch. 16863

  Bezpłatny prospekt Dolina Popradu, UWK I, sygn. arch. 16863

 • Powiększ zdjęcie Ulotka Związku Propagandy Turystycznej Wilna i Wileńszczyzny zachęcająca do zwiedzania Wilna, 1935 r., UWK I, sygn. arch. 16863

  Ulotka Związku Propagandy Turystycznej Wilna i Wileńszczyzny zachęcająca do zwiedzania Wilna, 1935 r., UWK I, sygn. arch. 16863

 • Powiększ zdjęcie Ulotka Związku Propagandy Turystycznej Wilna i Wileńszczyzny zachęcająca do zwiedzania Wilna, 1935 r., UWK I, sygn. arch. 16863

  Ulotka Związku Propagandy Turystycznej Wilna i Wileńszczyzny zachęcająca do zwiedzania Wilna, 1935 r., UWK I, sygn. arch. 16863

 • Powiększ zdjęcie Terminarz Imprez Sportowo-Turystycznych na Huculszczyźnie Sezon Zimowy 1935 r., UWK I, sygn. arch. 16863

  Terminarz Imprez Sportowo-Turystycznych na Huculszczyźnie Sezon Zimowy 1935 r., UWK I, sygn. arch. 16863

 • Powiększ zdjęcie Calendrier Turistique International 1935 r., UWK I, sygn. arch. 16862

  Calendrier Turistique International 1935 r., UWK I, sygn. arch. 16862

 • Powiększ zdjęcie Calendrier Turistique International 1935 r., UWK I, sygn. arch. 16862

  Calendrier Turistique International 1935 r., UWK I, sygn. arch. 16862

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenie na uroczystości obchodu dziesięciolecia istnienia i działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, 1935 r., UWK I, sygn. arch. 16871

  Zaproszenie na uroczystości obchodu dziesięciolecia istnienia i działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, 1935 r., UWK I, sygn. arch. 16871

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

  Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

  Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

  Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

  Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

  Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

  Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

  Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

  Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

  Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

  Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

 • Powiększ zdjęcie Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

  Przewodnik po Warszawie, opracowany przez Dr Tadeusza Przypkowskiego, UWK I, sygn. arch. 16862

 • Powiększ zdjęcie Mapa szlaku turystycznego Kielce-Łysogóry-Sandomierz, 1827-1975, Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach, sygn. arch. 782

  Mapa szlaku turystycznego Kielce-Łysogóry-Sandomierz, 1827-1975, Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach, sygn. arch. 782

 • Powiększ zdjęcie Mapa turystyczna Cisowa i okolic, 1936 r., Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach, sygn. arch. 466

  Mapa turystyczna Cisowa i okolic, 1936 r., Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach, sygn. arch. 466

 • Powiększ zdjęcie Mapa turystyczna Gór Świętokrzyskich, 1827-1975, Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach, sygn. arch. 783

  Mapa turystyczna Gór Świętokrzyskich, 1827-1975, Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach, sygn. arch. 783

 • Powiększ zdjęcie Mapa turystyczna Waśniowa i okolic, 1934 r., Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach, sygn. arch. 805

  Mapa turystyczna Waśniowa i okolic, 1934 r., Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach, sygn. arch. 805

 • Powiększ zdjęcie Fotografia makiety projektu hotelu turystycznego w Sandomierzu, projektanci K. Muszyński i J. Regulski - Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy - Komitet Wojewódzki w Kielcach, sygn. 132

  Fotografia makiety projektu hotelu turystycznego w Sandomierzu, projektanci K. Muszyński i J. Regulski - Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy - Komitet Wojewódzki w Kielcach, sygn. 132

 • Powiększ zdjęcie Fotografia makiety projektu hotelu turystycznego w Sandomierzu, projektanci K. Muszyński i J. Regulski - Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy - Komitet Wojewódzki w Kielcach, sygn. 132

  Fotografia makiety projektu hotelu turystycznego w Sandomierzu, projektanci K. Muszyński i J. Regulski - Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy - Komitet Wojewódzki w Kielcach, sygn. 132

 • Powiększ zdjęcie Biuletyn Informacyjny Polskiego Biura Podróży ORBIS Oddział Kielce o organizowanych wycieczkach szkolnych w 1961 r., ZW ZMW w Kielcach, sygn. 84

  Biuletyn Informacyjny Polskiego Biura Podróży ORBIS Oddział Kielce o organizowanych wycieczkach szkolnych w 1961 r., ZW ZMW w Kielcach, sygn. 84

 • Powiększ zdjęcie Biuletyn Informacyjny Polskiego Biura Podróży ORBIS Oddział Kielce o organizowanych wycieczkach szkolnych w 1961 r., ZW ZMW w Kielcach, sygn. 64

  Biuletyn Informacyjny Polskiego Biura Podróży ORBIS Oddział Kielce o organizowanych wycieczkach szkolnych w 1961 r., ZW ZMW w Kielcach, sygn. 64

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-25
Data publikacji:2020-09-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3091