Archiwum Państwowe w Kielcach

„Transport i komunikacja w źródle archiwalnym”

13 czerwca 2017

W dniu 31 maja 2017 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach przy ul. J. Kusocińskiego 57, odbyło się kolejne „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” pt. „Transport i komunikacja w źródle archiwalnym”. Sesja została zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Kielcach i Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spotkanie otworzyły: Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach Wiesława Rutkowska i Dyrektor Instytutu Historii UJK dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska.

Po otwarciu obrad, jako pierwszy z referujących głos zabrał dr Dawid Keller reprezentujący Muzeum w Rybniku. Tematem wystąpienia dr. Dawida Kellera było zagadnienie: Praca czy służba? Kolejarze w Polsce w XX wieku. Referent przedstawił szeroko pojęte uwarunkowania społeczne gospodarcze i politycznie pracy kolejarzy począwszy od XIX wieku do chwili obecnej.

Następnie Jarosław Iwoła, doktorant Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w swym wystąpieniu pt.: Komunikacja na Kielecczyźnie w XX wieku. Zarys problematyki omówił aspekty rozwoju wszystkich rodzajów transportu na Kielecczyźnie od początku ich istnienia.

W dalszej kolejności Paweł Kołodziejski, dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, w wystąpieniu pt.: Pionierzy powojennego transportu – samochody ciężarowe Star zapoznał zgromadzonych słuchaczy z historią Fabryki Samochodów Ciężarowych zaprezentowaną przez pryzmat życiorysów pracujących tam twórców najsłynniejszego samochodu Ziemi Kieleckiej

Na koniec głos zabrał Piotr Pawłowski, kierownik Archiwum Państwowego w Kielcach, Oddział w Sandomierzu, który w oparciu o zbiory sandomierskiego archiwum zaprezentował: „Sandomierz jako ważny ośrodek administracji wodnej i transportu wodnego.”

Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Zmienne koleje dworca PKP w Kielcach”, wypożyczona z Muzeum Historii Kielc uzupełniona prezentacją fotografii z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach ukazujących budowę mostu na Wiśle w Szczucinie z 1924 r. a znajdujących się w aktach zespołu archiwalnego: Urząd Wojewódzki Kielecki z lat 1919-1939 oraz fotografii zgromadzonych w albumach przechowywanych w zespole archiwalnym: Fabryka Samochodów Ciężarowych „Star” w Starachowicach.

W trakcie spotkania czynny był punkt konsultacyjny pod nazwą „Archiwa Rodzinne", przy którym zainteresowani mogli uzyskać porady, jak tworzyć archiwa rodzinne oraz jak zadbać o zgromadzone prywatne zbiory.

Na stoisku wydawniczym prezentowano, wzorem ubiegłych spotkań, publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

Patronem medialnym przedsięwzięcia jest Platforma Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie 1. Powitanie gości przez dr hab. prof. UJK Beatę Wojciechowską Dyrektor Instytutu Historii UJK i Wiesławę Rutkowską Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach

  1. Powitanie gości przez dr hab. prof. UJK Beatę Wojciechowską Dyrektor Instytutu Historii UJK i Wiesławę Rutkowską Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach

 • Powiększ zdjęcie 2. Praca czy służba Kolejarze w Polsce w XX wieku - prelekcja dr Dawida Kellera z Muzeum w Rybniku

  2. Praca czy służba Kolejarze w Polsce w XX wieku - prelekcja dr Dawida Kellera z Muzeum w Rybniku

 • Powiększ zdjęcie 3. Jarosław Iwoła w trakcie wystąpienia - Komunikacja na Kielecczyźnie w XX wieku. Zarys problematyki

  3. Jarosław Iwoła w trakcie wystąpienia - Komunikacja na Kielecczyźnie w XX wieku. Zarys problematyki

 • Powiększ zdjęcie 4. Paweł Kołodziejski, dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach - wystąpienie - Pionierzy powojennego transportu – samochody ciężarowe Star

  4. Paweł Kołodziejski, dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach - wystąpienie - Pionierzy powojennego transportu – samochody ciężarowe Star

 • Powiększ zdjęcie 5. Piotr Pawłowski, kierownik Archiwum Państwowego w Kielcach, Oddział w Sandomierzu przedstawia temat - Sandomierz jako ważny ośrodek administracji wodnej i transportu wodnego

  5. Piotr Pawłowski, kierownik Archiwum Państwowego w Kielcach, Oddział w Sandomierzu przedstawia temat - Sandomierz jako ważny ośrodek administracji wodnej i transportu wodnego

 • Powiększ zdjęcie 6. Od prawej dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska Dyrektor Instytutu Historii UJK, Wiesława Rutkowska Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach, Iwona Pogorzelska AP Kielce

  6. Od prawej dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska Dyrektor Instytutu Historii UJK, Wiesława Rutkowska Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach, Iwona Pogorzelska AP Kielce

 • Powiększ zdjęcie 7. Wiesława Rutkowska Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach rozpoczyna dyskusję

  7. Wiesława Rutkowska Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach rozpoczyna dyskusję

 • Powiększ zdjęcie 8. Prelegenci - od lewej dr Dawid Keller, Piotr Pawłowski, Jarosław Iwoła

  8. Prelegenci - od lewej dr Dawid Keller, Piotr Pawłowski, Jarosław Iwoła

 • Powiększ zdjęcie 9. Wystawa „Zmienne koleje dworca PKP w Kielcach” wypożyczona z Muzeum Historii Kielc

  9. Wystawa „Zmienne koleje dworca PKP w Kielcach” wypożyczona z Muzeum Historii Kielc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-13
Data publikacji:2017-06-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1745