19 sierpnia - Światowy Dzień Fotografii

19 sierpnia 2020

Światowy Dzień Fotografii upamiętnia wydarzenie z 1839 roku, kiedy to Francuz Louis Jacques Daguerre zademonstrował Akademii Francuskiej zdjęcie fotograficzne otrzymane metodą dagerotypii.

Kielce można określać nazwą kolebki polskiej fotografii. Przyczynił się do tego Maksymilian Strasz, inżynier wojewódzki ówczesnej guberni krakowskiej, który w lipcu 1839 r. opublikował w „Wiadomościach Handlowych i Przemysłowych” artykuł o swych odkryciach w dziedzinie fotografii. Maksymilian Strasz był również autorem pierwszego podręcznika pt. "Fotografia, czyli opisanie środków obecnie używanych do zdejmowania obrazów za pomocą światła, przy użyciu kolodinu, złożone podług najnowszych dzieł", który ukazał się w Warszawie w 1856 r. oraz trzytomowego opracowania "Fotografia, czyli zbiór środków używanych do zdejmowania obrazów za pomocą światła na papierze i szkle...".

 Maksymilian Strasz urodził się w Ojrzanowie na Mazowszu, w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Ukończył Szkołę Inżynierii Cywilnej, a później Wydział Sztuk Pięknych i Miernictwa Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie powstania listopadowego służył w kwatermistrzostwie wojska polskiego. Po 1833 r. został inżynierem wojewódzkim województwa augustowskiego, a w sierpniu 1837 r. inżynierem gubernialnym w Kielcach.

Jako specjalista kierował pracami nad utrzymaniem dróg, zajmował się dozorem nad urządzeniami wodnymi, mostami, groblami. Udzielał się także jako architekt, choć dwa jego projekty: nowej siedziby dla Rządu Gubernialnego Krakowskiego oraz Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego nie zostały zrealizowane. Zajmował się nadzorowaniem prac przy budowie kieleckiego szpitala św. Aleksandra, porządkowaniem stawu parkowego i jego otoczenia oraz urządzaniem parku miejskiego. Projektował też elementy małej architektury np. wykonaną w zakładach białogońskich „pompę podwójną w Rynku”. W 1840 r. zaprojektował i wybudował własną kamienicę przy ul. Dużej.

W 1844 r. opuścił Kielce, przenosząc się do Warszawy, na stanowisko Naczelnika Sekcji Budownictwa w Wydziale Górnictwa Komisji Przychodów Skarbu. W 1859 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1885 r. i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Pismo Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w sprawie zatrudnienia Maksymiliana Strasza na stanowisku inżyniera gubernialnego Guberni Krakowskiej, 1837 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 1867

  Pismo Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w sprawie zatrudnienia Maksymiliana Strasza na stanowisku inżyniera gubernialnego Guberni Krakowskiej, 1837 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 1867

 • Powiększ zdjęcie Protokół instalacji Maksymiliana Strasz na stanowisku inżyniera gubernialnego Guberni Krakowskiej, 1837 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 1867

  Protokół instalacji Maksymiliana Strasz na stanowisku inżyniera gubernialnego Guberni Krakowskiej, 1837 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 1867

 • Powiększ zdjęcie Akt przysięgi Maksymiliana Strasza, bd, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 1867

  Akt przysięgi Maksymiliana Strasza, bd, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 1867

 • Powiększ zdjęcie Pismo Referendarza Stanu p.o. Gubernatora Cywilnego Guberni Krakowskiej dotyczące nadzoru Maksymiliana Strasza nad stanem ogrodu publicznego w Kielcach, 1837 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2318

  Pismo Referendarza Stanu p.o. Gubernatora Cywilnego Guberni Krakowskiej dotyczące nadzoru Maksymiliana Strasza nad stanem ogrodu publicznego w Kielcach, 1837 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2318

 • Powiększ zdjęcie Pismo Referendarza Stanu p.o. Gubernatora Cywilnego Guberni Krakowskiej dotyczące nadzoru Maksymiliana Strasza nad stanem ogrodu publicznego w Kielcach, 1837 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2318

  Pismo Referendarza Stanu p.o. Gubernatora Cywilnego Guberni Krakowskiej dotyczące nadzoru Maksymiliana Strasza nad stanem ogrodu publicznego w Kielcach, 1837 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2318

 • Powiększ zdjęcie Pismo Referendarza Stanu p.o. Gubernatora Cywilnego Guberni Krakowskiej dotyczące nadzoru Maksymiliana Strasza nad stanem ogrodu publicznego w Kielcach, 1837 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2318

  Pismo Referendarza Stanu p.o. Gubernatora Cywilnego Guberni Krakowskiej dotyczące nadzoru Maksymiliana Strasza nad stanem ogrodu publicznego w Kielcach, 1837 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2318

 • Powiększ zdjęcie Pismo Referendarza Stanu p.o. Gubernatora Cywilnego Guberni Krakowskiej dotyczące nadzoru Maksymiliana Strasza nad stanem ogrodu publicznego w Kielcach, 1837 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2318

  Pismo Referendarza Stanu p.o. Gubernatora Cywilnego Guberni Krakowskiej dotyczące nadzoru Maksymiliana Strasza nad stanem ogrodu publicznego w Kielcach, 1837 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2318

 • Powiększ zdjęcie Pismo Maksymiliana Strasza skierowane do Rady Szczegółowej Opiekuńczej Szpitala Kieleckiego na temat stanu robót remontowych tej budowli, 1838 r., Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych powiatu kieleckiego, sygn. 23

  Pismo Maksymiliana Strasza skierowane do Rady Szczegółowej Opiekuńczej Szpitala Kieleckiego na temat stanu robót remontowych tej budowli, 1838 r., Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych powiatu kieleckiego, sygn. 23

 • Powiększ zdjęcie Pismo Maksymiliana Strasza skierowane do Rady Szczegółowej Opiekuńczej Szpitala Kieleckiego na temat stanu robót remontowych tej budowli, 1838 r., Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych powiatu kieleckiego, sygn. 23

  Pismo Maksymiliana Strasza skierowane do Rady Szczegółowej Opiekuńczej Szpitala Kieleckiego na temat stanu robót remontowych tej budowli, 1838 r., Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych powiatu kieleckiego, sygn. 23

 • Powiększ zdjęcie Pismo Maksymiliana Strasza skierowane do Rady Szczegółowej Opiekuńczej Szpitala Kieleckiego na temat stanu robót remontowych tej budowli, 1838 r., Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych powiatu kieleckiego, sygn. 23

  Pismo Maksymiliana Strasza skierowane do Rady Szczegółowej Opiekuńczej Szpitala Kieleckiego na temat stanu robót remontowych tej budowli, 1838 r., Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych powiatu kieleckiego, sygn. 23

 • Powiększ zdjęcie Pismo Maksymiliana Strasza dotyczące stanu robot budowalnych Szpitala Kieleckiego, 1839 r., Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych powiatu kieleckiego, sygn. 23

  Pismo Maksymiliana Strasza dotyczące stanu robot budowalnych Szpitala Kieleckiego, 1839 r., Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych powiatu kieleckiego, sygn. 23

 • Powiększ zdjęcie Korespondencja dotycząca projektu lunety autorstwa Maksymiliana Strasza, 1841 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 1867

  Korespondencja dotycząca projektu lunety autorstwa Maksymiliana Strasza, 1841 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 1867

 • Powiększ zdjęcie Projekt studni na dziedzińcu Rządu Gubernialnego w Kielcach autorstwa Maksymiliana Strasza, 1841 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2315

  Projekt studni na dziedzińcu Rządu Gubernialnego w Kielcach autorstwa Maksymiliana Strasza, 1841 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2315

 • Powiększ zdjęcie Plan sytuacyjny części miasta Kielc z zaznaczonym na nim kolorem zielonym terenem, który nabyć mieli małżonkowie Maksymilian i Anna Straszowie, 1840 r., Akta notariusza Adama Szczepanowskiego, sygn. 6

  Plan sytuacyjny części miasta Kielc z zaznaczonym na nim kolorem zielonym terenem, który nabyć mieli małżonkowie Maksymilian i Anna Straszowie, 1840 r., Akta notariusza Adama Szczepanowskiego, sygn. 6

 • Powiększ zdjęcie Mapa pastwiska i błonia należącego do miasta Proszowic zatwierdzona przez inżyniera gubernialnego Maksymiliana Starsza, 1842 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2629a

  Mapa pastwiska i błonia należącego do miasta Proszowic zatwierdzona przez inżyniera gubernialnego Maksymiliana Starsza, 1842 r., Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2629a

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-08-19
Data publikacji:2020-08-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3189