„1 września 1939 roku - nie zapomnimy…”

30 sierpnia 2019

W tym roku obchodzimy 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wojna rozpoczęła się 1 września 1939 roku serią ataków niemieckiego lotnictwa na Wieluń oraz ostrzałem polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein.

Kolejny, dotkliwy cios Polska otrzymała 17 września, kiedy to bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny Polska została zaatakowana przez ZSRR. Wobec dwustronnego ataku prowadzenie wojny obronnej było bardzo trudne. 6 października 1939 roku, kapitulacja Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” pod Kockiem zakończyła walkę regularnych oddziałów Wojska Polskiego z III Rzeszą i ZSRR.

Wcześniej, 28 września 1939 roku bezpośrednio po kapitulacji Warszawy zawarty został w Moskwie pakt o granicach i przyjaźni między III Rzeszą i ZSRR. Państwa te dokonały wbrew prawu międzynarodowemu wytyczenia granicy niemiecko-sowieckiej na okupowanym wojskowo terytorium Polski. Mieszkańcy obu okupowanych części państwa polskiego poddani zostali licznym represjom przez okupantów. Jeszcze we wrześniu 1939 rozpoczęły działalność podporządkowane Rządowi RP na uchodźstwie struktury państwa podziemnego. Ciągłość państwowa Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej wbrew deklaracjom agresorów i okupantów została zachowana. W okupowanym kraju odtworzono konspiracyjną administrację i podziemne Wojsko Polskie.

Chociaż Polska zniknęła z mapy świata nie upadły wiara i nadzieja, która prowadziła Polaków do zwycięstwa. Oddając cześć ofiarom wojny, z zasobów źródeł historią spisanych, nie uciekajmy od pamięci przeszłości. Nie zapominajmy...

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 90

  Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 90

 • Powiększ zdjęcie Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 86

  Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 86

 • Powiększ zdjęcie Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 88

  Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 88

 • Powiększ zdjęcie Akta gminy Duraczów, sygn. 306

  Akta gminy Duraczów, sygn. 306

 • Powiększ zdjęcie Akta gminy Duraczów, sygn. 306

  Akta gminy Duraczów, sygn. 306

 • Powiększ zdjęcie Akta gminy Duraczów, sygn. 306

  Akta gminy Duraczów, sygn. 306

 • Powiększ zdjęcie Akta gminy Duraczów, sygn. 306

  Akta gminy Duraczów, sygn. 306

 • Powiększ zdjęcie Akta miasta Kielc, sygn. 2639

  Akta miasta Kielc, sygn. 2639

 • Powiększ zdjęcie Akta miasta Kielc, sygn. 2639

  Akta miasta Kielc, sygn. 2639

 • Powiększ zdjęcie Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 89

  Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 89

 • Powiększ zdjęcie Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 106

  Zbiór afiszów i plakatów, sygn. 106

 • Powiększ zdjęcie Polski Czerwony Krzyż Zarząd Wojewódzki w Kielcach, sygn. 82

  Polski Czerwony Krzyż Zarząd Wojewódzki w Kielcach, sygn. 82

 • Powiększ zdjęcie Polski Czerwony Krzyż Zarząd Wojewódzki w Kielcach, sygn. 82

  Polski Czerwony Krzyż Zarząd Wojewódzki w Kielcach, sygn. 82

 • Powiększ zdjęcie Polski Czerwony Krzyż Zarząd Wojewódzki w Kielcach, sygn. 82

  Polski Czerwony Krzyż Zarząd Wojewódzki w Kielcach, sygn. 82

 • Powiększ zdjęcie Polski Czerwony Krzyż Zarząd Wojewódzki w Kielcach, sygn. 82

  Polski Czerwony Krzyż Zarząd Wojewódzki w Kielcach, sygn. 82

 • Powiększ zdjęcie Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach, sygn. 259

  Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach, sygn. 259

 • Powiększ zdjęcie Akta miasta Kielc, sygn. 2639

  Akta miasta Kielc, sygn. 2639

 • Powiększ zdjęcie Akta miasta Kielc, sygn. 2639

  Akta miasta Kielc, sygn. 2639

 • Powiększ zdjęcie Akta miasta Kielc, sygn. 2639

  Akta miasta Kielc, sygn. 2639

 • Powiększ zdjęcie Akta miasta Kielc, sygn. 2639

  Akta miasta Kielc, sygn. 2639

 • Powiększ zdjęcie Akta miasta Kielc, sygn. 2639

  Akta miasta Kielc, sygn. 2639

 • Powiększ zdjęcie Polski Czerwony Krzyż Zarząd Wojewódzki w Kielcach, sygn. 108

  Polski Czerwony Krzyż Zarząd Wojewódzki w Kielcach, sygn. 108

 • Powiększ zdjęcie Zbiór afiszów i plakatów sygn. 277

  Zbiór afiszów i plakatów sygn. 277

 • Powiększ zdjęcie Gminna Rada Narodowa w Miedzierzy sygn. 158

  Gminna Rada Narodowa w Miedzierzy sygn. 158

 • Powiększ zdjęcie Gminna Rada Narodowa w Miedzierzy sygn. 158

  Gminna Rada Narodowa w Miedzierzy sygn. 158

 • Powiększ zdjęcie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 79

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 79

 • Powiększ zdjęcie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 79

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 79

 • Powiększ zdjęcie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 79

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 79

 • Powiększ zdjęcie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 79

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 79

 • Powiększ zdjęcie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 79

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 79

 • Powiększ zdjęcie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 79

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 79

 • Powiększ zdjęcie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 79

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 79

 • Powiększ zdjęcie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 79

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 79

 • Powiększ zdjęcie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

 • Powiększ zdjęcie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

 • Powiększ zdjęcie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

 • Powiększ zdjęcie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

 • Powiększ zdjęcie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

 • Powiększ zdjęcie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

 • Powiększ zdjęcie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

 • Powiększ zdjęcie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

 • Powiększ zdjęcie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Kielcach, sygn. 106

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-30
Data publikacji:2019-08-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4020