Archiwum Państwowe w Kielcach

Warsztaty archiwalne dla podmiotów niepaństwowych w kieleckim archiwum

7 grudnia 2016

W dniu 2 grudnia 2016 roku, w siedzibie Archiwum Państwowym w Kielcach odbyły się warsztaty archiwalne dla przedstawicieli partii politycznych i związków zawodowych, działających na terenie właściwości kieleckiego Archiwum, w których uczestniczyło 2 przedstawicieli następujących jednostek: Świętokrzyska Rada Regionalna Stronnictwa Demokratycznego w Kielcach oraz Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa świętokrzyskiego.

Ze strony Archiwum Państwowego w Kielcach uczestniczył Pan Rafał Chałoński, starszy kustosz, koordynator ds. ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego i organizator warsztatów. Przedmiotem spotkania były zagadnienia odnoszące się do kwestii wartościowania dokumentacji wytworzonej i zgromadzonej przez ww. jednostki niepaństwowe. Podczas omawianej przez Pana Rafała Chałońskiego prezentacji multimedialnej, dotyczącej kryteriów oceny wartości dokumentacji oraz propozycji ewentualnego zakwalifikowania dokumentacji wytwarzanej i gromadzonej przez ww. podmioty do materiałów archiwalnych (akt kategorii „A") i dokumentacji niearchiwalnej (akt kategorii „B") o różnych okresach jej przechowywania, przedstawiciele partii politycznych i związków zawodowych odnieśli się w sposób bardzo otwarty i pozytywny do propozycji kieleckiego archiwum.
Na zakończenie uczestnicy warsztatów zapoznali się z pracą Pracowni Konserwatorskiej w AP w Kielcach, szczególnie z czynnościami dotyczącymi profilaktyki konserwatorskiej, dokonywanymi w stosunku do aktowej dokumentacji współczesnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-07
Data publikacji:2016-12-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2144