Jesteś tutaj: Start / Galeria / Wisła w zbiorach Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Sandomierzu

Wisła w zbiorach Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Sandomierzu

 • Powiększ zdjęcie Źródło: Jerzy Z. Pająk, Historia podziałów administracyjnych - Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe., (Praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Okły), Kielce 2002, s. 105

  Źródło: Jerzy Z. Pająk, Historia podziałów administracyjnych - Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe., (Praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Okły), Kielce 2002, s. 105

 • Powiększ zdjęcie Wykaz płacących podatki w nadwiślańskiej części miasta Sandomierza, 1587 r., AP Sandomierz, Akta miasta Sandomierza, sygn. 14, s. 58

  Wykaz płacących podatki w nadwiślańskiej części miasta Sandomierza, 1587 r., AP Sandomierz, Akta miasta Sandomierza, sygn. 14, s. 58

 • Powiększ zdjęcie Ryc. Spichlerz w Sandomierzu, w. XIX, Źródło: Zygmunt Gloger, Encyklopedia Staropolska Ilustrowana

  Ryc. Spichlerz w Sandomierzu, w. XIX, Źródło: Zygmunt Gloger, Encyklopedia Staropolska Ilustrowana

 • Powiększ zdjęcie Opis spichlerza O.O Dominikanów Św. Jakuba, 1818 r., AP Sandomierz, Akta miasta Sandomierza, sygn. 265, s. 333

  Opis spichlerza O.O Dominikanów Św. Jakuba, 1818 r., AP Sandomierz, Akta miasta Sandomierza, sygn. 265, s. 333

 • Powiększ zdjęcie Opis żupy solnej w Sandomierzu, 1818 r. AP Sandomierz, Akta miasta Sandomierza, sygn. 265, s. 319

  Opis żupy solnej w Sandomierzu, 1818 r. AP Sandomierz, Akta miasta Sandomierza, sygn. 265, s. 319

 • Powiększ zdjęcie Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

  Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

 • Powiększ zdjęcie Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

  Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

 • Powiększ zdjęcie Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

  Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

 • Powiększ zdjęcie Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

  Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

 • Powiększ zdjęcie Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

  Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

 • Powiększ zdjęcie Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

  Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

 • Powiększ zdjęcie Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

  Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

 • Powiększ zdjęcie Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

  Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

 • Powiększ zdjęcie Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

  Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

 • Powiększ zdjęcie Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

  Pełny tekst Konwencji w sprawie regulacji rzeki Wisły i Sanu, stanowiącej granicę obu zaborów w dniu 20 sierpnia 1864 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

 • Powiększ zdjęcie Protokół Komisji Międzynarodowej wyznaczonej na rok 1883 w przedmiocie uregulowania górnej części rzeki Wisły stanowiącej granicę między Austro-Węgrami i Rosją,AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

  Protokół Komisji Międzynarodowej wyznaczonej na rok 1883 w przedmiocie uregulowania górnej części rzeki Wisły stanowiącej granicę między Austro-Węgrami i Rosją,AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 114

 • Powiększ zdjęcie Mapa hydrologiczna Wisły po stronie austriackiej. Źródło: Rocznik hydrologiczny c.k. Centralnego Biura Hydrologicznego IX, Rocznik 1901

  Mapa hydrologiczna Wisły po stronie austriackiej. Źródło: Rocznik hydrologiczny c.k. Centralnego Biura Hydrologicznego IX, Rocznik 1901

 • Powiększ zdjęcie Projekt magazynu kolejowego portu zimowego i handlowego nad Wisłą w Sandomierzu z 1907 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 128

  Projekt magazynu kolejowego portu zimowego i handlowego nad Wisłą w Sandomierzu z 1907 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 128

 • Powiększ zdjęcie Projekt - Magazyny kolejowe w porcie w Nadbrzeziu z 1907 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 128

  Projekt - Magazyny kolejowe w porcie w Nadbrzeziu z 1907 r., AP Sandomierz, Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu, sygn. 128