Po Spotkaniu - „Piłka nożna w źródle archiwalnym”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 czerwca 2019

W dniu 29 maja 2019 r., w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 57, odbyło się „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” pt. Piłka nożna w źródle archiwalnym”. Jego organizatorami byli: Archiwum Państwowe w Kielcach, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Wsi Kieleckiej. Spotkanie objęte było patronatem medialnym Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach - Platforma Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego.

Po przywitaniu gości przez organizatorów cyklu „Spotkań ze źródłem archiwalnym”: Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Prof. UJK Beatę Wojciechowską i Łukasza Guldona z Archiwum Państwowego w Kielcach, jako pierwsi zaprezentowali się: Dr hab. prof. UJD Eligiusz Małolepszy oraz Krzysztof Kościański (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie). Tematem ich wystąpienia była Piłka nożna w Polsce w okresie międzywojennym. Prelegenci wspólnie przybliżyli gościom spotkania początki i rozwój piłkarstwa naszego kraju w dwudziestoleciu międzywojennym. Scharakteryzowali sytuację i warunki w jakich kształtowała się ta dyscyplina sportowa. W swoim wystąpieniu zawarli dużo interesujących informacji nieznanych z historii sportu w tym okresie. Zaprezentowali struktury i przemiany jakim podlegały władze piłkarskie w okresie międzywojnia. Opowiedzieli zgromadzonym o ważniejszych meczach, składach drużyn piłkarskich prezentując najważniejsze osiągnięcia klubów w trakcie rywalizacji w lidze. Pierwszy i ostatni mecz piłki nożnej reprezentacja Polski rozegrała z drużyną węgierską. Skupili się też na przedstawieniu zmian, które towarzyszyły nazewnictwu grup ligowych w różnych okresach dwudziestolecia międzywojennego. Przedstawili systemy meczy ligi piłkarskiej, urozmaicając historię piłki nożnej różnymi mało znanymi ciekawymi informacjami. Prelegenci poświęcili również uwagę piłce nożnej na kresach wschodnich. Jej rozwój na tych terenach stanowił duży przyczynek do historii piłkarstwa w Polsce. Temat ten wymaga głębszego opracowania w dziejach piłki nożnej naszego kraju i w chwili obecnej jest przedmiotem zainteresowań badawczych autorów prelekcji. Szczególnie ciekawe były zaprezentowane zdjęcia.

Tematem wystąpienia Moniki Witek(Fundacja Plac Wolności) był Ostatni taki mecz - sportowa działalność ppłk Jana Cudka w przedwojennych Kielcach. Autorka prelekcji jest wnuczką ppłk. Jana Cudka, w związku z czym prezentując jego zasługi w działalności sportowej w Kielcach, przybliżając ostatni mecz w mieście tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej, mogła z posiadanych informacji rodzinnych przybliżyć samą sylwetkę ppłk Jana Cudka. W rys biograficzny, wzbogacony o zdjęcia i pamiątki rodzinne mające związek z ppłk, autorka wpisała jego związki, dążenia i osiągnięcia w krzewieniu kultury i sportu. Zaangażowany w sprawy kraju Jan Cudek, ukształtowany przez lata w drodze do wolności Polski zajmował się także działalnością sportową, a jego przeżycia, doświadczenia z pewnością okazały się w niej bardzo cenne. Ostatni mecz organizowany w ramach organizowanego Święta Morza odbył się w Kielcach 29 czerwca 1939 r. przy około 3 tysięcznej widowni. Rozegrano go pomiędzy Gedanią Gdańsk a reprezentacją Kielc na zaproszenie Prezesa Podokręgu Piłki Nożnej w Kielcach Jana Cudka. Zakończył się on wynikiem 6:2 dla Gedanii. Sam mecz nie był jedynie wydarzeniem sportowym, był także patriotycznym wydarzeniem wspierającym polskość. Autorka omawiając to wydarzenie, przedstawiła składy drużyn i losy niektórych piłkarzy biorących w nim udział.

Następnie Krzysztof Myśliński(Muzeum Historii Kielc) przedstawił Obiekty sportowe w Kielcach w XX wieku. Za pomocą prezentacji multimedialnej autor przybliżył gościom spotkania miejsca z przeszłości, które już nie istnieją lub w chwili obecnej są odrestaurowane, czy przebudowane i nadal sprawują funkcję obiektów sportowych miasta wykorzystywanych i chętnie odwiedzanych przez mieszkańców Kielc. Krzysztof Myśliński nie skupił się w swoim wystąpieniu wyłącznie na piłce nożnej. Piłce poświęcił dużą część prelekcji przedstawiając stadiony z ich zapleczem sportowym, zdjęciami zawodników czy informacjami o klubach funkcjonujących na Kielecczyźnie. Autor prelekcji skupił się również na historii obiektów związanych z krzewieniem kultury fizycznej w Kielcach. Poruszył także temat ćwiczeń gimnastycznych należących do popularnych w tym okresie. Ćwiczenia te uprawiano także w sposób zorganizowany na dużych placach, a w formie obrazowej zaprezentował je na odnalezionych fotografiach. Przedstawił dużą ilość informacji o boiskach, stadionach, skoczni narciarskiej, pływalniach, torach wyścigowych, o wszystkim tym, co kielecki sport w XX wieku reprezentowało. Dla uczestników spotkania pamiętających jeszcze czasy świetności wielu prezentowanych przez autora obiektów, była to niewątpliwie pouczająca ujęta w ramy historii wędrówka, po części sentymentalna, sięgająca do pamięci lat dzieciństwa i młodości.

Rafał Rębosz(Archiwum Państwowe w Kielcach)zaprezentował sytuację piłki nożnej w regionie kieleckim w świetle materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach. W swoim wystąpieniu autor wykorzystał wybrane w trakcie kwerendy w zasobie kieleckiego archiwum dokumenty. Poszukiwania objęły okres głównie po 1945 r., lecz zaprezentował także materiały z okresu międzywojennego m.in. żydowskiego klubu Makabi. Na podstawie źródeł archiwalnych zobrazował pokrótce historie wybranych klubów piłkarskich Kielecczyzny, przekazując ciekawe i mało znane informacje dotyczące ich działalności, używanych barw klubowych, używanego przez kluby loga, czy trudności na jakie napotykały w trakcie działalności. Kluby sportowe, w ramach których w większości funkcjonowały sekcje piłki nożnej finansowane były ze środków działających zakładów pracy, skąd często pochodziła nazwa wspieranego zespołu. W zespołach archiwalnych zawartych jest dużo informacji na temat piłki nożnej, rozgrywek, finansowania, rejestracji klubów i ich kontroli. Najbogatszym w źródła archiwalne o tej tematyce zespół archiwalny klubu piłkarskiego to GKS „Błękitni” Kielce. Pośród przedstawionych dokumentów, autor zaprezentował druki firmowe klubów. Rafał Rębosz przybliżył przybyłym na spotkanie materiały fotograficzne z odbywanych meczy, ale i powstających po 1945 r. obiektów piłkarskich. Zachęcał do przeprowadzenia kwerendy w zasobie kieleckiego archiwum, której efektem mogłyby być interesujące publikacje wzbogacające nieliczną literaturę poświęconą piłce nożnej w Regionie Świętokrzyskim.

Po wystąpieniach prelegentów, w kuluarach przy kawie i herbacie odbyła się dyskusja z prelegentami.

 Spotkaniu towarzyszyły wystawy: Między Wisłą a Dunajem. Z dziejów przyjaźni polsko-węgierskiej w XX wieku”, przygotowana przez pracowników Archiwum Państwowego w Kielcach we współpracy z Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie z okazji Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej; Wychowanie fizyczne dwudziestolecia międzywojennego w źródłach archiwalnych, przygotowana przez Iwonę Pogorzelską z Archiwum Państwowego w Kielcach; Sport w Kielcach do 1990 roku - wystawa z Muzeum Historii Kielc, Kolekcjonerska piłka nożna - wystawa z Muzeum Wsi Kieleckiej, przygotowana przez dr Krzysztofa Karbownika; „ Z piłką przez lata …” przygotowana przez Elżbietę Woźniczkę i Ewę Lewicką z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

Czynny był punkt informacyjny „Archiwa Rodzinne”, przy którym można było zasięgnąć porady jak gromadzić i jak zadbać o prywatne zbiory rodzinne.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Organizatorzy spotkania: Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Prof. UJK Beata Wojciechowska i Łukasz Guldon z Archiwum Państwowego w Kielcach przywitali przybyłych gości.

  Organizatorzy spotkania: Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Prof. UJK Beata Wojciechowska i Łukasz Guldon z Archiwum Państwowego w Kielcach przywitali przybyłych gości.

 • Powiększ zdjęcie Dr hab. Prof. UJK Eligiusz Małolepszy podczas prelekcji Piłka nożna w Polsce w okresie międzywojennym

  Dr hab. Prof. UJK Eligiusz Małolepszy podczas prelekcji Piłka nożna w Polsce w okresie międzywojennym

 • Powiększ zdjęcie Krzysztof Kościański w trakcie prelekcji Piłka nożna w Polsce w okresie międzywojennym

  Krzysztof Kościański w trakcie prelekcji Piłka nożna w Polsce w okresie międzywojennym

 • Powiększ zdjęcie Monika Witek w wystąpieniu Ostatni taki mecz - sportowa działalność ppłk Jana Cudka w przedwojennych Kielcach

  Monika Witek w wystąpieniu Ostatni taki mecz - sportowa działalność ppłk Jana Cudka w przedwojennych Kielcach

 • Powiększ zdjęcie Dr Krzysztof Myśliński podczas wystąpienia O obiektach sportowych w Kielcach w XX wieku

  Dr Krzysztof Myśliński podczas wystąpienia O obiektach sportowych w Kielcach w XX wieku

 • Powiększ zdjęcie Rafał Rębosz prezentuje źródła dotyczące piłki nożnej z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach

  Rafał Rębosz prezentuje źródła dotyczące piłki nożnej z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach

 • Powiększ zdjęcie Podczas spotkania odbyła się prezentacja oryginałów materiałów archiwalnych przechowywanych w zasobie kieleckiego archiwum dotyczących piłki nożnej

  Podczas spotkania odbyła się prezentacja oryginałów materiałów archiwalnych przechowywanych w zasobie kieleckiego archiwum dotyczących piłki nożnej

 • Powiększ zdjęcie Dyskusje na temat piłki nożnej odbywały się również przed rozpoczęciem spotkania

  Dyskusje na temat piłki nożnej odbywały się również przed rozpoczęciem spotkania

 • Powiększ zdjęcie Goście spotkania

  Goście spotkania

 • Powiększ zdjęcie Goście spotkania

  Goście spotkania

 • Powiększ zdjęcie Do zwiedzania dostępnych było pięć wystaw

  Do zwiedzania dostępnych było pięć wystaw

 • Powiększ zdjęcie Zwiedzanie wystaw

  Zwiedzanie wystaw

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-03
Data publikacji:2019-06-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2169