O wydawnictwie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10 czerwca 2015

Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne są kolejną po kilkuletniej przerwie inicjatywą wydawniczą Archiwum Państwowego w Kielcach. Prezentowany tytuł w zamyśle dyrekcji archiwum i redakcji stanowić ma wydawnictwo ciągłe, na łamach którego publikowane będą przede wszystkim teksty z zakresu archiwistyki: teorii i metodyki archiwalnej, archiwoznawstwa i źródłoznawstwa, a także opracowania o charakterze historycznym ze szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu.

Celem wydawnictwa jest:

Propagowanie badań w zakresie archiwistyki i historii regionu oraz publikowanie ich wyników
Popularyzacja wiedzy o archiwum i materiałach archiwalnych oraz dziejach regionu
Promocja archiwów

W wydanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 grudnia 2015 r. komunikacie w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne" znalazły się w wykazie czasopism punktowanych w części B z liczbą punktów 1.

W związku z planowanym wprowadzaniem równoległej publikacji czasopisma w wersji papierowej i elektronicznej informujemy, iż wersją pierwotną jest wersja papierowa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-10
Data publikacji:2015-06-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5592