Cieniom przodków naszych… W 150. rocznicę Powstania Styczniowego, Kielce 2013, ss. 142, ISBN 978-83-935363-4-4, 678-83-62421-65-7

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10 czerwca 2015

Publikacja Cieniom przodków naszych... W 150. rocznicę Powstania Styczniowego powstała w oparciu o archiwalia wybrane przez Iwonę Pogorzelską oraz Paulinę Kraskę i Bartłomieja Gierasimowicza podczas kwerendy przeprowadzonej dla potrzeb wystawy online zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Kielcach

Album ten składa się z trzech części, w których w układzie chronologicznym zaprezentowano 123 przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach oraz Oddziału w Sandomierzu dokumenty wraz z ich opisem. Dokumenty te dotyczą zarówno czasu poprzedzającego bohaterski zryw naszych przodków, następnie wydarzeń związanych z działaniami wojennymi, jak i warunkami życia codziennego mieszkańców Kielecczyzny. W części trzeciej albumu zgromadzono natomiast dokumentację świadcząca o roli, jaką Powstanie Styczniowe odegrało w życiu następnych pokoleń. Przegląd archiwaliów poprzedza wstęp autorstwa Wiesława Cabana (profesor Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) i Iwony Pogorzelskiej (kustosz Archiwum Państwowego w Kielcach) pt.: „Powstanie styczniowe w województwie krakowskim i sandomierskim."

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-10
Data publikacji:2015-06-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5177