9 października - Światowy Dzień Poczty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 października 2020

W dniu 9 października obchodzimy Światowy Dzień Poczty. Święto to ustanowione zostało w roku 1969 roku przez ONZ – Światowy Związek Pocztowy. Celem Światowego Dnia Poczty jest uświadomienie społeczeństwu  roli i wkładu pracowników poczty w rozwój gospodarczy regionów jak i całego kraju.  Obecny  szeroki dostęp do usług pocztowych powoduje, że zapominamy i nie doceniamy jak ciężką pracę wykonują pracownicy poczty w celu zapewnienia tak  szerokiego dostępu do usług pocztowych.

O tym jaką rolę odgrywała dostępność do poczty niech świadczy fragment pisma jakie wystosował Naczelnik Powiatu Miechowskiego do Gubernatora Cywilnego Gubernii Radomskiej 20 lutego 1859 roku. (Pismo z zasobu AP Kielce zespół Rząd Gubernialny Radomski sygnatura 3981. Zachowano oryginalną pisownię.)

 (…)Poczta nieprzecznie ma wielki wpływ, na rozwój handlu, przemysłu, rolnictwa, biegu służby, interesów Rządu ile zgoła rzec można na tej Instytucji wszystko spoczywa i od niej pośpiech i ruch interesów społeczeństwo obchodzący zawisł. Tymczasem wbrew tak wyraźnemu przekonaniu, czego już Naczelnik dowodzić nieuważa potrzeby, z szkodą i nieobliczoną stratą mieszkańców, z szkodą rzec można samej Instytucji Pocztowej, z nieodgadnionych osób trzecich zapewne przyczyn, od lat kilkunastu zniesiono na Trakcie Warszawsko – Krakowskim kursujące codziennie, tak zwane kurierki, które przewożą osoby listy i expedycye Rządowe, w znacznej części kraju do Granicy Krakowskiej i za granicę. Nadawały życie, ruch i pęd wszelkim interesom. Wprawdzie zniesienie to usprawiedliwiać może poniekąd, zbudowanie kolei żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej, lecz naczelnik Powiatu znajduje to być zupełnie mylnym dowodzeniem, bo kolej udogadnia komunikacje Warszawy z zagranicą i nadaje ruch i życie interesom mieszkańców kraju który przerzyna i tak nie  jest pożyteczną dla nich w tem miejscu, jak były kurierki  które  szosą Warszawsko – Krakowską  przechodziły, obiedwie te drogi znacznie są od siebie oddalone i zupełnie z sobą nieskomunikowane,  a stąd wynika że kolej interesom mieszkańców nie tylko nie pomogła, ale owszem zniesieniem Kurierek zaszkodziła. Dla nadania przeto życia ruchowi interesów i Służbie Rządowej, wypadałoby i jest koniecznem dawny codzienny bieg Kurierek na Trakcie Krakowskim nie tylko przywrócić, ale jeszcze przedłużyć z Miechowa na Wolbrom, Olkusz(…) .

(…)Co zaś najbardziej do życzenia pozostaje, aby poczty szczególniej na prowincji obsadzone były ludźmi fachowemi, iednemu tylko zajęciu oddanemi, grzecznemi, cierpliwemi, wyrozumiałemi, dającemi pełną wiarę ufność i rękojmią, ludzie bowiem innych zasad w połączeniu z obszernemi a nieuzytecznemi formułami, przy względzie jeszcze na niewłaściwe wysyłanie korespondencji w inne miejsca, interesantów w pewien rodzaj nieufności wprawiają i do poczty zupełnie zniechęcają (…)

Z takimi  problemami borykała się  poczta 161 lat temu…Zapewne część z nich jest ciągle aktualna…

Z okazji Światowego Dnia Poczty życzymy aby wszelkich problemów było jak najmniej a cytując pismo klienci darzyli pocztę „pełną wiarą, ufnością i rękojmią” a „obszernych i nieużytecznych form” było jak najmniej!!

Poniżej przedstawiamy wybrane materiały archiwalne dotyczące poczty znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. Zainteresowanych tematem zapraszamy do naszej Czytelni Akt.

                                                                                                                             Opracowanie Konrad Maj

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Pismo dotyczące remontu stacji pocztowej w Gołczy, 1820 r. RGR, sygn. arch 3987

  Pismo dotyczące remontu stacji pocztowej w Gołczy, 1820 r. RGR, sygn. arch 3987

 • Powiększ zdjęcie Pismo dotyczące utworzenia połączenia pocztowego pomiędzy Kielcami a Piotrkowem, 1859 r. RGR, sygn. arch. 3187

  Pismo dotyczące utworzenia połączenia pocztowego pomiędzy Kielcami a Piotrkowem, 1859 r. RGR, sygn. arch. 3187

 • Powiększ zdjęcie Informacja dotyczaca spalenia karety pocztowej w okolicach Suchedniowa, 1858 r., RGR, sygn. 3981

  Informacja dotyczaca spalenia karety pocztowej w okolicach Suchedniowa, 1858 r., RGR, sygn. 3981

 • Powiększ zdjęcie Pismo Naczelnika Urzędu Pocztowego w Kielcach w sprawie stacji pocztowej w Wodzisławiu, 1856r. RGR, sygn. 3981

  Pismo Naczelnika Urzędu Pocztowego w Kielcach w sprawie stacji pocztowej w Wodzisławiu, 1856r. RGR, sygn. 3981

 • Powiększ zdjęcie Informacja dotycząca ataku powstańców na stację pocztową w Podzamczu, 1865. RGR, sygn. arch. 3981

  Informacja dotycząca ataku powstańców na stację pocztową w Podzamczu, 1865. RGR, sygn. arch. 3981

 • Powiększ zdjęcie Informacja dotycząca ochrony przez kozaków transportów pocztowych, 1864 r. RGR, sygn.3981

  Informacja dotycząca ochrony przez kozaków transportów pocztowych, 1864 r. RGR, sygn.3981

 • Powiększ zdjęcie Przebieg linii pocztowych na terenie powiatu opoczyńskiego, 1859 r., RGK, sygn. arch. 3981

  Przebieg linii pocztowych na terenie powiatu opoczyńskiego, 1859 r., RGK, sygn. arch. 3981

 • Powiększ zdjęcie Schemat przebiegu linii telegrafu w Kielcach, 1886 r., RGK, sygn. arch.15850

  Schemat przebiegu linii telegrafu w Kielcach, 1886 r., RGK, sygn. arch.15850

 • Powiększ zdjęcie Schemat z nasniesionymi urzędami pocztowymi na terenie powiatu pińczowskiego, koniec XIX w., RGK, sygn. arch. 17619

  Schemat z nasniesionymi urzędami pocztowymi na terenie powiatu pińczowskiego, koniec XIX w., RGK, sygn. arch. 17619

 • Powiększ zdjęcie Projekt gmachu poczty i telegrafu w Sandomierzu, 1922 r., UWK I, sygn. arch. 17795

  Projekt gmachu poczty i telegrafu w Sandomierzu, 1922 r., UWK I, sygn. arch. 17795

 • Powiększ zdjęcie Korespondencja dotycąca nielegalnych hodowli gołębi pocztowych, 1937 r., UWK I, sygn. arch. 7756

  Korespondencja dotycąca nielegalnych hodowli gołębi pocztowych, 1937 r., UWK I, sygn. arch. 7756

 • Powiększ zdjęcie Pismo dotyczące nielegalnych hodowli gołębi pocztowych, 1937 r., UWK I, sygn. arch. 7756

  Pismo dotyczące nielegalnych hodowli gołębi pocztowych, 1937 r., UWK I, sygn. arch. 7756

 • Powiększ zdjęcie Fasada budynku poczty i telegrafu w Ostrowcu, 1925 r.,UWK I, sygn. arch. 18001

  Fasada budynku poczty i telegrafu w Ostrowcu, 1925 r.,UWK I, sygn. arch. 18001

 • Powiększ zdjęcie Schemat łączności telegraficznej 1-oddziału drogowego Kielce, 1933 r., UWK I, sygn. arch. 18925

  Schemat łączności telegraficznej 1-oddziału drogowego Kielce, 1933 r., UWK I, sygn. arch. 18925

 • Powiększ zdjęcie Projekt przebudowy budynku poczty w Szydłowie, 1953 r. PWRN, sygn. arch. 977

  Projekt przebudowy budynku poczty w Szydłowie, 1953 r. PWRN, sygn. arch. 977

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-09
Data publikacji:2020-10-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3399