Warsztaty archiwalne dla podmiotów niepaństwowych w kieleckim archiwum.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 października 2017

W dniu 29 września 2017 roku, w siedzibie Archiwum Państwowym w Kielcach odbyły się warsztaty archiwalne dla przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa świętokrzyskiego, w których uczestniczyło 17 przedstawicieli: Rady Wojewódzkiej; Rad Powiatowych w: Jędrzejowie, Kielce, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach; struktur branżowych: oświata i nauka, przemysł odzieżowy i skórzany, handel, usługi, kultura i sztuka, transport oraz zakładowych organizacji związkowych, tj.: Międzyzakładowego Związku Zawodowego Celsa „Huta Ostrowiec” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Pracowników Centrum Produkcyjnego Pneumatyki „Prema” S.A. w Kielcach, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Metalowcy” w Zakładach Wyrobów Metalowych „SHL” S.A. w Kielcach, Międzyzakładowego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Pracowników DS SMITH Polska Sp. z o.o. w Kielcach.

Ze strony Archiwum Państwowego w Kielcach uczestniczył Pan Rafał Chałoński, starszy kustosz, koordynator ds. ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego i organizator warsztatów. Przedmiotem spotkania były zagadnienia odnoszące się do dwóch kwestii, tj.: wartościowania dokumentacji wytworzonej i zgromadzonej przez ww. jednostki niepaństwowe oraz przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych (akt kategorii „A”) w świetle przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Podczas omawianej przez Pana Rafała Chałońskiego prezentacji multimedialnej, dotyczącej ww. kwestii, przedstawiciele związku zawodowego odnieśli się w sposób bardzo otwarty i pozytywny do propozycji kieleckiego archiwum, a także do aktów wykonawczych do ustawy archiwalnej z 2015 roku.

Na zakończenie uczestnicy warsztatów zapoznali się z pracą Pracowni Konserwatorskiej w AP w Kielcach, szczególnie z czynnościami dotyczącymi profilaktyki konserwatorskiej, wykonywanymi na aktowej dokumentacji współczesnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-03
Data publikacji:2017-10-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1306