Genealogia - nasze hobby

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2 czerwca 2017

Słowo genealogia to połączenie dwóch słów: genus czyli ród, rodzina i logos – nauka. Tak więc genealogia to nauka badająca stosunki pokrewieństwa i powinowactwa między ludźmi, a także gromadząca informacje o narodzinach, zaślubinach oraz śmierci.

W odniesieniu do dziejów ojczystych - stanowiących o dziedzictwie narodowym i kulturze mówimy o genealogii naukowej. Poszukiwania dotyczące dziejów tzw. „małych ojczyzn”, z których się wywodzimy, gdzie żyli i pracowali nasi przodkowie, to z kolei przykład genealogii amatorskiej.

Zainteresowanie genealogią to fascynacja tablicami genealogicznymi, przenikaniem się różnych rodów, a najczęściej po prostu satysfakcja, jaką daje samodzielne odkrywanie własnej przeszłości.

Pierwszym krokiem w badaniach genealogicznych jest zebranie i uporządkowanie tego, co sami wiemy o sobie, rodzicach oraz krewnych. Podstawą są tu dokumenty, takie jak:

 • akta stanu cywilnego - akty urodzeń, małżeństw, zgonów,
 • zapiski rodzinne – pamiętniki, kalendarze z notatkami, kroniki rodzinne,
 • dokumenty szkolne - świadectwa szkolne i uniwersyteckie, legitymacje, dyplomy,
 • dokumenty zawodowe - dyplomy rzemieślnicze, świadectwa pracy, referencje, księgi rachunkowe, druki reklamowe firm,
 • dokumenty własnościowe - księgi meldunkowe nieruchomości, wyciągi z hipotek, akta zakupu i sprzedaży nieruchomości, zakładów, fabryk, plany nieruchomości, dowody posiadanych akcji i obligacji,
 • dokumenty wojskowe - poświadczenia służby wojskowej - patenty, mianowania, książeczki wojskowe, poświadczenia nadania orderów,
 • fotografie - stare zdjęcia, dagerotypy,
 • prasa – nekrologi, ogłoszenia, reklamy czy artykuły dotyczące członków rodziny.

Materiały te, to nasze archiwa rodzinne, często jeszcze nie do końca poznane, do czego ze szczególną uwagą zapraszamy w dniu 9 czerwca - Międzynarodowym Dniu Archiwów. Poniżej prezentujemy przykłady wykresów genealogicznych z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie 1. Archiwum Ordynacji Myszkowskich, sygn. 1

  1. Archiwum Ordynacji Myszkowskich, sygn. 1

 • Powiększ zdjęcie 2. Archiwum Ordynacji Myszkowskich, sygn. 1

  2. Archiwum Ordynacji Myszkowskich, sygn. 1

 • Powiększ zdjęcie 3. Archiwum Dembińskich z Gór, sygn. 283

  3. Archiwum Dembińskich z Gór, sygn. 283

 • Powiększ zdjęcie 4. Archiwum Dembińskich z Gór, sygn. 283

  4. Archiwum Dembińskich z Gór, sygn. 283

 • Powiększ zdjęcie 5. Archiwum Małachowskich z Białaczowa, sygn. 6

  5. Archiwum Małachowskich z Białaczowa, sygn. 6

 • Powiększ zdjęcie 6. Archiwum Małaczowskich z Białaczowa, sygn. 6

  6. Archiwum Małaczowskich z Białaczowa, sygn. 6

 • Powiększ zdjęcie 7. Archiwum Małachowskich z Białaczowa, sygn 306

  7. Archiwum Małachowskich z Białaczowa, sygn 306

 • Powiększ zdjęcie 8. Archiwum Małachowskich z Białaczowa sygn. 306

  8. Archiwum Małachowskich z Białaczowa sygn. 306

 • Powiększ zdjęcie 9. Zbiór akt z Rdzowa, sygn. 51

  9. Zbiór akt z Rdzowa, sygn. 51

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-02
Data publikacji:2017-06-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4136